GROENE KERK

Protestantse Gemeente Soest

contact deze kerk

Een aantal mensen in de Protestantse Gemeente Soest (PGS) is in 2018 als initiatiefgroep aan de slag gegaan met het thema ‘Groene Kerk’. Om als kerken bezig te zijn met onze kwetsbare planeet in deze tijd van wapenwedloop, zorgen over het klimaat en overconsumptie naast landen met honger, is onontkoombaar. Onderwerpen als eerlijke koffie, spaarlampen, energie bezuiniging, HR verwarmingsketels, beleggingsbeleid, duurzaam omgaan met afval e.d. hebben al de nodige aandacht. Ook zijn er initiatieven buiten de kerken waar kerkleden aan meedoen (denk o.a. aan schuldhulpmaatje, voedselbank, zonnepanelen, energiebesparing).

Deelname Groene Kerk

Om de duurzame ideeën verder te werken is het een logische stap dit als ‘Groene Kerk’ te doen. Verschillende kerkleden zijn enkele jaren geleden al bezig geweest om de Groene Kerk onder de aandacht te brengen. De kerkenraad was echter  bezig om de vier wijkkerken met een eigen wijkkerkenraad om te vormen tot één kerkenraad van de PGS en een beleidsplan voor de toekomst op te stellen waarbij vanaf 2022 in twee van de vier wijkkerken geen vieringen meer zullen plaatsvinden. Op voorstel van de initiatiefgroep heeft de Kerkenraad eind 2018 besloten als PGS aan te willen sluiten bij  de ‘Groene Kerk’. De initiatiefgroep is omgevormd tot werkgroep.

Deze vier gebouwen horen bij de PG Soest:

Emmakerk, Regentesselaan 2b, 3762 DS Soest

De Oude Kerk, Torenstraat 1, 3764 CK Soest

De Open Hof, Veenbesstraat 2, 3765 BA Soest

Wilhelminakerk, Soesterbergsestraat 18, 3768 EJ Soest

 

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Aan de hand van een in te vullen checklist is in het verleden in de vier wijkkerken aandacht besteed aan onderwerpen zoals eerlijke koffie, spaarlampen, energie bezuiniging, HR verwarmingsketels, beleggingsbeleid, duurzaam omgaan met afval e.d. Waar mogelijk zijn de verwarmingsketels in die periode vervangen door ketels met een hoog rendement en wordt gebruik gemaakt van LED verlichting. Verder is Greenchoice gekozen als leverancier van duurzame elektriciteit en gas.

In 2018 hebben wij als initiatiefgroep een Groen Kerkcafé georganiseerd. Michiel Wind heeft verteld over zijn ervaringen bij de Paaskerk in Baarn met het thema “Groene Kerk”. Ook is van gedachten gewisseld over alle mogelijke duurzame ideeën voor zowel de kerk als thuis in de eigen woonomgeving.

In maart 2019 hebben wij in samenwerking met Energie Actief Soest een ‘Groene Kerk’ informatieavond over Energiebesparing georganiseerd. In deze bijeenkomst zijn alle praktische zaken rond de mogelijkheden tot energiebesparing behandeld. In het tweede deel van de avond konden de aanwezigen met hun eigen specifieke vragen terecht bij diverse informatietafels. Bij de tafels waren onder andere experts aanwezig op het gebied van woningisolatie, installatietechniek en advies over doe-het-zelfmaatregelen en financieringsmogelijkheden.

In 2018/2019 heeft de predikant in twee diensten aandacht besteed aan ‘duurzaamheid’.

Commitment

  1. Een overleg organiseren met het predikantenteam om in kerk- en themadiensten ‘duurzaamheid’ en de zorg voor onze aarde verder uit te werken.
  2. Via de kindernevendiensten en de jeugdkerk de jongeren betrekken bij de ideeën van de Groene Kerk.
  3. Een filmavond organiseren met betrekking tot het klimaat en het milieu.
  4. Het dagelijks gebruik van de fiets stimuleren.
  5. Werken aan bewustwording bij gemeenteleden van het vraagstuk ‘duurzaamheid’ met op dit moment als speerpunten energiebesparing en vervoer (met name het beperken van vlieg- en auto kilometers).
  6. Met het College van Kerkrentmeesters de mogelijkheden van (verdere) verduurzaming van de kerkgebouwen bespreken.
  7. Onderzoeken of het mogelijk is zonnepanelen op kerk- en/of bedrijfsgebouwen te plaatsen en of er ook alternatieve manieren mogelijk zijn, bijvoorbeeld een energiecoöperatie.
  8. Waar mogelijk/nodig willen wij bij energievraagstukken samen werken met lokale initiatieven en gebruik maken van de expertise van Energie Actief Soest.

Contact met Protestantse Gemeente Soest

Adres: