GROENE KERK

Protestantse Gemeente Neede

contact deze kerk

Doel: De Protestantse Kerk te Neede (PKN) wil een bijdrage leveren aan een eerlijke en duurzame levensstijl om onze wereld leefbaar te houden voor volgende generaties. Dat doen we door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en daar waar nieuwe investeringen nodig zijn, afwegingen te maken ten gunste van duurzaamheid, milieu en/of levensstijl.

Uitvoerende partijen:

Zowel de Diaconie als de Kerkrentmeesters zijn uitvoerders namens de PKN en nemen daarin hun verantwoordelijkheid.

Activiteiten:

Onze activiteiten dienen te voldoen aan ons doel. Afwegingen dienen te worden gemaakt indien er extra c.q. verhoogde investeringen moeten worden gepleegd om ons doel te kunnen bereiken. Onder de afwegingen worden mede gerekend dat een redelijke terugverdientijd dient te worden nagestreefd. Jaarlijks willen wij een thema uitwerken en uitvoeren.

Communicatie: Communicatie is een belangrijk middel om draagvlak bij onze leden te creëren en tijdig te informeren bij aankopen, investeringen e.d.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

In de periode 2013 – 2016 zijn bij vele investeringen in kerk en kerkelijke gebouwen reeds de afwegingen voor duurzaamheid toegepast. Er is een gezamenlijk beleidsplan opgesteld door Diaconie en Kerkrentmeesters om een Groene Kerk te worden.

Commitment

Invoer fair-trade producten overwegen. We denken aan koffie en avondmaalswijn. Proeverij met verschillende soorten koffie door gemeenteleden.We gaan de jeugd betrekken bij de plannen om een Groene Kerk te worden.

Contact met Protestantse Gemeente Neede

Adres:
Kerkplein 1
7161 DP Neede
stuur ons een mail