GROENE KERK

Protestantse Gemeente Maas Heuvelland

contact deze kerk

Protestantse Gemeente Maas Heuvelland

In het beleidsplan van Protestantse Gemeente Maas Heuvelland is het lidmaatschap van de Groene Kerkenactie opgenomen. Na een oproep daartoe hebben vervolgens meer dan tien leden afkomstig uit onze kerken in Maastricht, Valkenburg en Vaals. aangegeven zich daarvoor in te zullen zetten. Vanaf 16 januari 2019 maken zij deel uit van de werkgroep Groene Kerken. Die heeft inmiddels een aantal lijntjes uitgezet, vertrekkend vanuit een mission statement waarin is opgenomen dat we ons in zullen zetten voor duurzaamheid en sociale gerechtigheid. We willen dit doen in samenwerking met groepen en mensen buiten en binnen onze kerkmuren.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

2018: Maatwerkadvies voor energiebesparing pand aan Vrijthof 23. Opdracht onderzoek naar verwarmingssystemen in kerken Sint Jan Maastricht en Hervormde Kerk te Vaals.

2019:

De werkgroep Groene kerken is opgesplitst in drie kleinere werkgroepen met eigen aandachtspunten en doelstellingen. Eens per 8 weken komt de hele werkgroep samen om elkaar te updaten en samen verder te denken.

De drie werkgroepen zijn:

Energie:

De werkgroep ‘energie’ heeft uitgezocht wat het huidige verbruik van onze gebouwen is. Samen met de gebouwbeheerders wordt nu bezien hoe dit kan worden beperkt, onder meer door een andere bron van verlichting. Daarnaast worden de mogelijkheden met zonnepanelen duurzame energie op te wekken bezien. Omdat een deel van de gebouwen valt onder Monumentenzorg vindt daarover overleg plaats met de gemeenten.

Inkoop en afval:

De werkgroep ‘inkoop en afval’ gaat samen met de beheerders van onze gebouwen vanaf september 2019 bespreken h hoe het inkoopbeleid verduurzaamd kan worden met meer aandacht voor mens en milieu en hoe we materialen kunnen hergebruiken en ons afval beter scheiden. Verder zal er overlegd worden of de papieren liturgieën vervangen kunnen worden door een beamer.

Communicatie:

De werkgroep ‘communicatie’ organiseert in het seizoen 2019 – 2020 een aantal thema-avonden over duurzaam huishouden, de wereldwatercrisis en duurzame landbouw. Vanaf september gaat een online platform van start, waar onze kerkleden informatie en tips rondom duurzaamheid kunnen delen.

Commitment

We willen in een tweetal kerkdiensten en één gemeenteavond de gemeente betrekken bij het Groene kerk worden & zijn.We gaan gebruik maken van het beschikbare startpakket en de toolkit, die de Groenen Kerken beschikbaar stellen.

2019:  Er wordt er gekeken hoe we duurzaam kunnen beleggen. Ook staat de werkgroep open voor ideeën van mensen binnen en buiten de kerk.

Contact met Protestantse Gemeente Maas Heuvelland

Adres:
Vrijthof 24
6211 LD Maastricht
stuur ons een mail