GROENE KERK

Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer

contact deze kerk

De Protestantse gemeente Leens – Mensingeweer is een onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. In 2008 zijn we ontstaan uit een fusie van de Gereformeerde kerken Hornhuizen – Kloosterburen, Leens en Schouwerzijl – Eenrum en de Hervormde gemeenten Dijksterburen en Leens c.a. Door de verschillende achtergronden is de gemeente veelkleurig, maar het geloof bindt haar.
Samen kerk zijn betekent voor ons samen vieren als jong en oud, met andere kerken en gemeenschappen. Wij willen dat de kerkdienst een plaats is waar je je welkom voelt en je als persoon gevoed wordt.
Als gemeente willen wij ook aanwezig zijn in de dorpen. De gemeente van Christus is naar buiten gericht, al vanaf het eerste Pinksterfeest. Wij hebben niet alleen een boodschap voor en aan elkaar, maar ook voor de wereld. Soms heeft de wereld een boodschap voor ons.
Wij willen ook een duurzame kerk zijn die goed omgaat met wat wij gekregen hebben en die bouwt aan de kerk van de toekomst.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

De huidige situatie en de mogelijkheden tot verbetering en verduurzaming van onze gebouwen zijn in kaart gebracht in een gebouwennota. Op basis daarvan zijn diverse toekomstscenario’s geschetst en is in overleg met de gemeenteleden besloten tot diverse haalbare, toekomstbestendige en verduurzamingsmaatregelen die hieronder in het kort worden genoemd.

Dit jaar zijn er zonnepanelen geïnstalleerd op het bijgebouw van de Andreaskerk, een kerk die uit de 19e eeuw stamt. Een nieuwe warmtepomp zorgt op basis van deze zonne-energie voor de verwarming van buffervaten, waarmee de vloerverwarming van de kerk voor de zondag op temperatuur wordt gebracht. In de pastorie zijn eveneens verduurzamingsmaatregelen doorgevoerd.
Er is besloten om de Petruskerk, een monumentaal kerkgebouw uit ca. 1100, alleen nog voor reguliere kerkdiensten te gebruiken in de maanden mei t/m september, aangezien de kerk erg moeilijk warm kan worden gestookt. De Michaëlkerk te Mensingeweer, die vermoedelijk in de 13e eeuw werd gebouwd, werd al uitsluitend eens in de maand gebruikt en verwarmd voor een kerkdienst.

Dat het concept van GroeneKerken ook leeft bij de jeugd, kwam duidelijk naar voren toen de jongeren op eigen initiatief met het voorstel kwamen om een jeugddienst met als thema “De groene kerk” te houden en het thema ook zeer duidelijk bij de rest van de gemeente voor het voetlicht hebben gebracht.

Commitment

Het beheer van onze gebouwen zal verder onder de loep worden genomen. Zo zal verder in kaart worden gebracht hoe we het beste kunnen omgaan met onze monumentale gebouwen. Ook blijft de verduurzaming hoog op onze agenda staan. Concreet betekent dit dat volgend jaar in ieder geval de achterwand en de ramen van de Andreaskerk beter zullen worden geïsoleerd. Andere eventuele verduurzamingsmaatregelen zullen in meer detail worden uitgewerkt en worden voorgelegd aan de gemeenteleden. Mocht er worden besloten tot een verbouwing op de korte tot middellange termijn, dan zal daarbij worden gestreefd naar het gebruik van duurzame (isolatie)materialen.

We zijn van plan een groene werkgroep op te zetten en de jeugd daar ook bij te betrekken.

 

Contact met Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer

Adres:
Oosterlaagte 25
9965SG Leens
stuur ons een mail