GROENE KERK

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker

contact deze kerk

De Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker is een kerk waar je iets van God kunt ontdekken, waar mensen naar elkaar omzien en die bijdraagt aan een leefbare samenleving.

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

Onze kerk is sinds 2018 lid van de Zonnecoöperatie WestFriesland. De kerk heeft  een investering gedaan in 40 zonnepanelen, waarmee deze zonnepanelen voor 80% in de elektriciteitsbehoefte voorzien.  

LED-verlichting is standaard voor de kerkgebouwen. 

Oud papier inzameling bij Het Octaaf. Papier en karton zijn de materialen voor een circulaire economie.

Bij de herinrichting van het interieur van Het Octaaf is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande en duurzame materialen. Voorbeeld: hergebruik kerkbanken voor liturgisch meubilair en podium.

In het beleggingsstatuut is duurzaam beleggen verankerd. Het streven is om nog meer de donkergroene kant van beleggen op te gaan. Impact investing wordt toegepast. 

Commitment

Duurzaamheid is als speerpunt opgenomen in het nieuwe beleidsplan. Dit is  een belangrijk thema in onze samenleving en ook als kerkelijke gemeente willen wij dit serieus nemen. Wij doen dat door doelen te stellen die zijn ontleend aan groenekerken.nl.

In het kader van duurzaamheid is de opdracht aan het College van Kerkrentmeesters om onderzoek te doen naar verdere vergroening van de kerkgebouwen. Denk daarbij aan verminderen CO2-uitstoot, klimaatdoelstelling.

Contact met Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker

Adres:
J.D. Pollstraat 1
1623 LM Hoorn
stuur ons een mail