GROENE KERK

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker

contact deze kerk

De Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker is een kerk waar je iets van God kunt ontdekken, waar mensen naar elkaar omzien en die bijdraagt aan een leefbare samenleving.

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Onze kerk is sinds 2018 lid van de Zonnecoöperatie WestFriesland. De kerk heeft een investering gedaan in 40 zonnepanelen waarmee wij groene energie opwekken.

Onlangs zijn de kerkgebouwen verder geïsoleerd en LED-verlichting is standaard.

Gebruik van Fairtrade koffie en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

Oud papier inzameling bij 2 van de 3 kerkgebouwen. Papier en karton zijn materialen voor een circulaire economie.

Bij de herinrichting van de kerkzaal in een van de kerkgebouwen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande en duurzame materialen. Voorbeeld: hergebruik van het hout van de kerkbanken voor liturgisch meubilair en podium.

In het beleggingsstatuut is duurzaam beleggen verankerd: ”Alle beleggingen in effecten, deposito’s, participaties en alternatieven zijn duurzaam in de zin van de Verenigde Naties – Principes voor Verantwoord Beleggen.”

Bij her-inzaaien wordt gebruik gemaakt van gras/bloemenmengsel ten behoeve van insecten.

Commitment

Duurzaamheid is als speerpunt opgenomen in het nieuwe beleidsplan. Dit is een belangrijk thema in onze samenleving en ook als kerkelijke gemeente willen wij dit serieus nemen. Wij doen dat door doelen te stellen die gekozen zijn uit de aanbevelingen van groenekerken.nl en uit de Energieadviezen, aangeboden door de gemeente Hoorn in 2022.

In het kader van duurzaamheid is de opdracht aan het College van Kerkrentmeesters om onderzoek te doen naar verdere ‘vergroening’ van de kerkgebouwen. Denk daarbij aan verminderd gasverbruik, verminderen CO2-uitstoot, klimaatdoelstelling.

Contact met Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker

Adres:
J.D. Pollstraat 1
1623 LM Hoorn
stuur ons een mail