GROENE KERK

Protestantse Gemeente de Plaskerk – Raalte

contact deze kerk

We zijn een gemeente van en voor mensen die zoeken naar God en die vanuit dat verlangen proberen te leven.
De gemeente wordt gevormd door een verscheidenheid aan mensen: jong en oud, man en vrouw. Mensen met verschillende achtergronden, verschillende verhalen en verschillende karakters. We delen het verlangen God te zoeken en van daaruit er te zijn voor elkaar en voor het dorp.
“Samen maken we de kerk”, zeggen we in Raalte.  Samen dragen we de zorg en aandacht voor elkaar.
We komen bij elkaar en delen ons leven in de diensten op zondag waar we zingen, bidden en inspiratie opdoen.
Op dagen door de week zoeken we elkaar op. Thuis of bij verschillende activiteiten om elkaar te ontmoeten, samen wat te doen of om te leren. Over bijvoorbeeld wie God is, over de verschillende verhalen in de bijbel of over wat we kunnen betekenen voor elkaar. We drinken samen koffie, we eten samen, we delen het leven.
Onze Plaskerk staat midden in het dorp Raalte. In het beleidsplan hebben wij staan dat wij kerk naar “buiten” willen zijn als onderdeel van de samenleving. We sluiten daarbij aan bij zaken die in de samenleving leven en zorgen ervoor dat inwoners zich herkennen en verantwoordelijk voelen voor onze eeuwen oude kerk. Duurzaamheid staat hoog op de agenda.

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

* Afkoppeling regenpijpen Plaskerk en Annahuis
* Herinrichten plein in samenwerking gemeente Raalte

Ons ontmoetingsgebouw “het Annahuis” is geheel verduurzaamd:
* Vloerisolatie
* Ledverlichting
* Inductie, ventilatie, verwarming
* Zonnepanelen
* vergroening plein en biodiverse tuin met afgekoppelde regenpijpen

* Aandacht Dank en Biddag met pootaardappelen en voedselbank
* Soepcafé, koken van overgebleven voedsel, verbindingsproject
* Fairtrade producten(koffie, thee, lunches); keurmerk Fairtrade kerk wordt aangevraagd
* Enz.

Commitment

* Extra regentonnen
* Oprichten werkgroep duurzaamheid. Dit om vanuit intrinsieke motivatie mensen te stimuleren.

 

Contact met Protestantse Gemeente de Plaskerk – Raalte

Adres:
P/a de Plas 8
8102 CS Raalte
stuur ons een mail