GROENE KERK

Protestantse Gemeente De Lier

contact deze kerk

Sinds 7 december 2021 zijn de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in De Lier gefuseerd tot Protestantse Gemeente De Lier. Het is een actieve gemeente waarvan een groot deel affiniteit heeft met land- en vooral tuinbouw. Er zijn vele ‘groene’ vingers, maar er is (nog) niet altijd sprake van een ‘groene’ levensstijl.
Op initiatief van 2 diakenen is er binnen de diaconie gesproken over duurzaamheid en het mogelijk starten van de ‘Groene kerk’. In diezelfde tijd heeft de werkgroep Meerjarenvisie een conceptvisie voor de nieuwe Protestante gemeente De Lier ontwikkeld waarin duurzaamheid en groene kerk een plaats hebben gekregen. Via die weg is ‘Groene kerk’ begin 2022 ook bij de kerkenraad terecht gekomen. Daarna is het balletje gaan rollen. Parallel aan deze weg is er een werkgroep gestart met de initiatiefnemers en een predikant.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Tot nu toe is er in de gemeente niet specifiek stilgestaan bij duurzaamheid. Meer adhoc worden er duurzame beslissingen genomen. Dit uit zich vooral in duurzame oplossingen bij de verbouw van kerkelijke gebouwen (rekening houden met de energietransitie). Daarnaast is er bewustwording bij het gas- en elektriciteitsverbruik in de gebouwen, al is dat vooral kosten gedreven.
Predikanten besteden regelmatig in de diensten aandacht aan schepping en natuur.

Commitment

We beginnen met het thema ‘bewust inkopen’.
Door het goede voorbeeld te geven met eerlijke koffie in de kerk. Met tips in het kerkblad en workshop ‘God in de Supermarkt’ en in oktober een themadienst op Wereldvoedseldag willen we de gemeente informeren over bewust omgaan met voedsel. Daarnaast plannen we een groene wandeling om de gemeente mooie duurzame plaatsen dichtbij te laten zien.
Er is een nieuwe visie opgesteld die binnenkort in de kerkraad zal worden besproken. Hierin is een hoofdstuk opgenomen over duurzaamheid en Groene Kerk. Na goedkeuring van deze visie wordt duurzaamheid ook beleid.

Contact met Protestantse Gemeente De Lier

Adres:
Wilheminastraat 1
2678 EK De Lier
stuur ons een mail