GROENE KERK

Protestantse Gemeente De Lier

contact deze kerk

Sinds 7 december 2021 zijn de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in De Lier gefuseerd tot Protestantse Gemeente De Lier. Het is een actieve gemeente waarvan een groot deel affiniteit heeft met land- en vooral tuinbouw. Er zijn vele ‘groene’ vingers, maar er is (nog) niet altijd sprake van een ‘groene’ levensstijl.
Op initiatief van 2 diakenen is er binnen de diaconie gesproken over duurzaamheid en het mogelijk starten van de ‘Groene kerk’. In diezelfde tijd heeft de werkgroep Meerjarenvisie een conceptvisie voor de nieuwe Protestante gemeente De Lier ontwikkeld waarin duurzaamheid en groene kerk een plaats hebben gekregen. Via die weg is ‘Groene kerk’ begin 2022 ook bij de kerkenraad terecht gekomen. Daarna is het balletje gaan rollen. Parallel aan deze weg is er een werkgroep gestart met de initiatiefnemers en een predikant.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

De Groene Kerk is verankerd in de nieuwe visie van de kerk.
Als werkgroep hebben wij voorbeelden van een duurzame leefstijl laten zien:
Door een groene wandeling te organiseren en deelname aan de landelijke
opschoondag. De workshop God in de Supermarkt en tip 52 weken duurzaam
in het kerkblad geven we kleine praktische tips aan onze leden.
In de kerk wordt Fairtrade koffie geschonken en zodra de voorraad op is, is
ook de avondmaal wijn Fairtrade en biologisch.
In liturgie en preken wordt in de meesten diensten aandacht besteedt aan
duurzaamheid en de uitputting van de schepping
Een lid van onze kerk is vogelliefhebber en in samenwerking met de Groene
kerk zijn er aan de kerk en pastorie en bij leden thuis nestkastjes opgehangen
voor de Gierzwaluw, die steeds meer moeite heeft om geschikte nestplaatsen
te vinden.
Intussen werken de kerkrentmeesters aan de energie transitie, op de
verenigingsgebouwen, pastorie en op een kerkgebouw zijn en worden
zonnepanelen geïnstalleerd.
En de diaconie geeft de voorkeur aan duurzame projecten bij het kiezen van
collectedoelen.

Commitment

Visionair, bij elke beslissing die binnen de kerk gemaakt, is getoetst of dit de
meest duurzame keuze is. Op het moment dat dit een vanzelfsprekendheid is
wordt er recht gedaan aan de hele schepping.
Praktisch gaan we door met de kleine stappen:
Themadiensten, groene wandelingen en opschoonacties en voorlichting over
duurzaam leven. Fairtrade koffie bij alle kerkelijke activiteiten.

Contact met Protestantse Gemeente De Lier

Adres:
Wilheminastraat 1
2678 EK De Lier
stuur ons een mail