GROENE KERK

Protestantse Gemeente de ‘Eshof’ te Hoevelaken

contact deze kerk

De Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.

We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben er geen behoefte aan slechts één christelijke weg aan te wijzen.

We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

‘Psalm 24 houdt ons voor goede rentmeesters te zijn van de aarde en recht te doen aan allen die haar bewonen. De zorg voor de planeet is een opdracht voor ons allen en dus ook voor ons als kerkgemeenschap’.

De kerkenraad heeft een ‘denktank’ in het leven geroepen die als opdracht krijgt: ‘Adviseer de kerkenraad op welke wijze en langs welke weg duurzaamheid blijvend in onze kerkgemeenschap kan worden verankerd en welke keuzes daarin gemaakt zouden moeten worden’.

Wat we al gedaan hebben:

  • inkoop van duurzame energie,
  • extra isolatie van het dak bij de vervanging,
  • optimalisering van de instelling van de verwarming, vervangen enkel glas door dubbel glas,
  • in 2015 en 2016 is een drietal activiteiten georganiseerd, bijv. een bezoek aan een biologische boerderij in de buurt en een avond over windenergie;
  • daarnaast wordt actief aan voorlichting van de gemeente gedaan door artikeltjes in de Rondom en  informatie op de website van ‘de Eshof’.

 

Commitment

De commissie blijft bezig om duurzaamheid onder de aandacht te brengen en ‘de Eshof’ en haar leden (en zo mogelijk niet-gemeenteleden) tot duurzamer leven te brengen. Daarom proberen we iedereen in ‘de Eshof’ bij ons streven te betrekken. Bijvoorbeeld door bewust inkopen van schoonmaakmiddelen en koffie, door bij vervanging van lampen duurzame exemplaren te kiezen, door het stimuleren om te onderzoeken of er wellicht zonnepanelen op het dak van de Eshof geplaatst kunnen worden, etc.

Contact met Protestantse Gemeente de ‘Eshof’ te Hoevelaken

Adres:
De Veenslag 16
3871 NG Hoevelaken
stuur ons een mail