GROENE KERK

Protestantse Gemeente Bussum

contact deze kerk

De Protestantse Gemeente te Bussum wil zichtbaar aanwezig zijn in Bussum, in woord en daad. De kerk wil een gastvrije plek zijn in het dorp. Mensen kunnen hier op adem komen, een luisterend oor vinden bij anderen en bij God, praktische hulp krijgen en zich gekend weten door medemensen en door God.
De Protestantse Gemeente Bussum bestaat uit de wijkgemeenten Wilhelminakerk en Spieghelkerk en de geloofsgemeenschap Sion.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

De al enkele jaren bestaande werkgroep de Groene Golf is in november 2022 door de Algemene Kerkenraad (AK) ingesteld als werkgroep van de AK. Deze werkgroep stimuleert de bezinning op duurzaamheid door gevraagd en ongevraagd advies te leveren aan de AK, activiteiten te organiseren voor gemeenteleden, publiciteit over duurzaamheid te genereren en contact te leggen met duurzaamheidsgroepen in het dorp.
Een grote stap zal zijn het verduurzamen van de Wilhelminakerk, o.a. door het leggen van zonnepanelen. Het College van Kerkrentmeesters is bezig de verschillende opties in kaart te brengen, waarna een concreet plan wordt gepresenteerd. De Groene Golf organiseert 4 keer per jaar een bezinningsavond, gaat in gesprek met voorgangers over aandacht voor duurzaamheid in de liturgie. Daarnaast zijn concrete stappen het stimuleren van de wijkgemeentes over te stappen naar fairtrade koffie, afschaffen van het gebruik van weggooibekertjes, inkoop van gerecyled toiletpapier enzovoorts. De geloofsgemeenschap Sion houdt een maal per maand een ‘groene’ dienst met extra aandacht voor duurzaamheid.

Commitment

Inkoopbeleid van de wijkgemeentes t.a.v. schoonmaakmiddelen, wc-papier nader onder de loep nemen.
Schoonmaakactie organiseren in de buurt van de kerkgebouwen.
Contact met plaatselijke groepen gaan oppakken.
In het pastoresconvent de pas uitgekomen brochure ‘Een klimaatgesprek onder pastores’ aan de orde stellen.
Publiciteit in tweemaandelijks verschijnende kerkblad + tenminste elke maand een tip in de wijkbrieven.
Dit jaar vier avonden over thema’s organiseren, zoals voedsel, economie etc.

Contact met Protestantse Gemeente Bussum

Adres:
Wilhelminaplantsoen 14
1404 JB Bussum
stuur ons een mail