GROENE KERK

Protestantse Gemeente Berlicum-Rosmalen

contact deze kerk

Protestantse Gemeente Berlicum-Rosmalen
Onze missie is dat we een kerk zijn voor mensen van nu. Dit zien we als een opdracht.
Die opdracht vraagt om inzet van iedereen. Het roept ook vragen op. Wat betekent het om kerk te zijn voor mensen van nu? Welke rol speelt geloof daarin? De missie daagt dus uit en geeft zeker geen antwoorden. Wel geeft het een richting aan.
Visie: Je bent welkom bij ons om elkaar te ontmoeten, samen te vieren en om te zien naar de wereld. De visie verwoordt hoe het er van een afstand uitziet, als de missie slaagt. We zien dan het volgende. Het begint en eindigt met gastvrijheid. Vandaar de inzet bij het woord ‘welkom’. Verder zien we een duidelijk verband met de vier pijlers van kerk-zijn: 1) leren, 2) ontmoeten, 3) vieren en 4) dienen. Het aspect van leren vindt plaats in ontmoetingen, vieringen en het dienen zelf. Kerk zijn voor mensen van nu betekent dus allereerst open en gastvrij zijn. Vanuit die houding geven we invulling aan de vier pijlers van kerk zijn.
Voor wat betreft ons streven naar een leefbare wereld staat in ons beleidsplan:
Wij dromen van een kerk die bijdraagt aan een klimaat neutrale, sociaal rechtvaardige en groene omgeving. Minder verspilling en vervuiling, minder armoede en eenzaamheid. We denken hierbij aan het volgende:
• Vergroting van bewustwording en praktische stappen in eigen kring en eigen gebouw;
• Present zijn in onze directe omgeving, waaronder ook in de Grote Wielen nieuwe wijk in Rosmalen) met concrete, zichtbare acties;
• We leggen contacten met bewoners en maatschappelijke instanties;
• We sluiten ons aan bij de Groene Kerken;
• Ondersteuning van armoedebestrijding;
• Aansluiten bij Campagnes die in lijn zijn met deze droom;
• Zelf actievoeren.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

In de bedrijfsvoering van de kerk is al gedaan:
– we zijn al enige tijd fair-trade kerk
– geen plastic koffiebekers meer
– omschakeling op milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen
– vervanging verlichting door led-lampen is gaande (gefaseerd)
– aanbrengen isolatieglas is in voorbereiding
Met acties naar buiten toe hebben we ons tot nu toe aangesloten bij dingen die anderen al bedacht hadden (zoals klokluiden bij het klimaatalarm).

Commitment

Vooral het aansluiten bij bestaande initiatieven buiten de kerk en zelf dingen organiseren waar anderen weer bij kunnen aansluiten willen we verder inhoud geven. In de bedrijfsvoering van de kerk  is de omgang met energie een uitdaging. Ons gebouw leent zich niet voor zonnepanelen en vloerverwarming. Hoe we hiermee om moeten gaan is een punt van nadere uitzoeken.
We hebben voor de diaconie een beleggingsstatuut dat helemaal toegeschreven is op “groen” beleggen. Dat gaan we stap voor stap ook doen door vermogensdelen die vrij belegbaar zijn in die richting te beleggen; eind 2023 is dat klaar.
Binnen de kerkgemeenschap willen we aandacht geven aan onderlinge gesprekken over wat “groen doen” in ons persoonlijke gedrag zou moeten betekenen .

Contact met Protestantse Gemeente Berlicum-Rosmalen

Adres:
Raadhuisplein 4
5258 BJ Berlicum
stuur ons een mail