GROENE KERK

Protestantse Gemeente Aalten

contact deze kerk

De Protestantse Gemeente Aalten is een gemeente met twee kerkgebouwen. De kerkenraad heeft  in 2019 besloten het beleidsplan Groene Kerk te ondertekenen en zich aan te sluiten bij de GroeneKerken. Er is een werkgroep ingesteld die allerlei initiatieven ontplooit  om stap voor stap te werken aan een groenere geloofsgemeenschap. Een plek waar oog en aandacht is voor duurzaamheid, zorg voor de schepping, geven om de ander en samen aan de slag te zijn voor, in en met de wereld.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Update maart 2023

 • Bij inkoop energie wordt gekeken naar Groene energieleveranciers
 • Inkoop Faitrade koffie en thee.
 • Bestaande verlichting in de gebouwen vervangen door ledverlichting.
 • Inkoop en gebruik milieuvriendelijke (schoonmaak)middelen.
 • Inzaaien strook met bloemenmengsel op grasveld bij 1 van de gebouwen.
 • Plaatsen van zonnepanelen op verschillende gebouwen incl. beide pastorieën.
 • In 2022 hebben we een perceel grond van de kerkrentmeester in gebruik gekregen en dit ingezaaid met als resultaat een fraaie bloemenweide en prachtige bloemenpluktuin.
 • Dit perceel willen we in 2023 naast bloemen ook inplanten met (vruchtdragende)struiken voor vogels en insecten.
 • Organiseren van een jaarlijkse inspiratieavond voor gemeenteleden en overige belangstellenden.
 • Jaarlijkse viering waarin ‘Groen’ centraal staat.
 • Regelmatig publiceren over initiatieven Groene kerk in het kerkblad en op de website.

Commitment

We willen stap voor stap, en planmatig, duurzaamheid invoeren op diverse niveaus. Op het gebied van inkoop en gebruik van energie zijn mooie resultaten geboekt. Dat geldt ook voor duurzame inkoop van milieuvriendelijke producten voor schoonmaak en de inkoop van fairtrade. De stap naar een natuurvriendelijke ruimte om de kerk krijgt vorm in de (bloemen)pluktuin, insectenvriendelijke beplanting, bloemenstroken en een groentetuin.  We willen de gemeente meenemen zodat het proces van verduurzaming  vanzelfsprekendheid wordt in het persoonlijke leven.                                         Met kerkrentmeesters en diaconie houden we het gesprek gaande door vragen te stellen en voorstellen te doen. Het doel daarvan is bewustwording en aanzetten tot nadenken bij het nemen beslissingen vanuit de gedachte van de Groene kerk.

Contact met Protestantse Gemeente Aalten

Adres:
Oude Helenakerk
Landstraat 22, 7121 CR Aalten

Zuiderkerk
Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten
stuur ons een mail