GROENE KERK

Protestante gemeente Noordlaren Glimmen

contact deze kerk

Dit is een huis waarin de deur openstaat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen

In deze regels uit een lied van Margryt Poortstra (Zangen van Zieken en Zien 93) herkennen wij ons als gemeente van Christus. Iedereen is welkom, zoals hij of zij is en wil zijn. Samen vormen wij een diverse gemeenschap van zoekers die aankloppen bij het Woord van God om ons te laten inspireren op onze weg. We zijn geen ‘zeker-weters’ voor wie alles vaststaat wat geschreven staat.
Wanneer we samenkomen, zingen we graag. We zingen onze vragen en twijfels, onze hoop en wanhoop, ons verlangen en ons ‘en toch’ – van een ander perspectief en van een nieuwe wereld die komen zal, door ons heen.

Als gemeente willen we verder bouwen aan een gemeenschap van mensen die geloof, hoop en liefde met elkaar delen en dit op inspirerende wijze uitstralen naar buiten. Vanuit onze roeping willen we actief zijn in de wereld en ons een eigen plaats verwerven in de dorpen Noordlaren en Glimmen. We willen maatschappelijk geëngageerd en sociaal actief zijn, en ons verbinden met mensen in nood en het lenigen daarvan door concrete acties.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

We staan nog maar aan het begin. In het beleidsplan dat onlangs is vastgesteld hebben we voornemens opgenomen, een beleggingsstatuut dat er aandacht aan besteedt, bij het onderhoud van de begraafplaats en de tuinen, bewust inkopen.
Maar er kan en moet meer.

Commitment

We hebben een coördinator aangewezen en brengen een groepje bij elkaar die planmatig met het onderwerp aan de gang gaat.

We hebben ruimte voor een hele mooie tuin, die we in willen zetten voor duurzaamheid en voor het dorp, in samenwerking met de school in het dorp. Eerst bijvoorbeeld een moestuin, later ook meer dier- en insectvriendelijk.

 

Contact met Protestante gemeente Noordlaren Glimmen

Adres:
Nieuwe Schoolweg 5
9756 ba Glimmen
stuur ons een mail