GROENE KERK

PKN Roden-Roderwolde

contact deze kerk

Wij vormen de Werkgroep Groene Kerk van de PKN-gemeente van Roden- Roderwold die op diverse terreinen actief is.
De kerkenraad en predikant hebben ons volmondig fiat gegeven ons aan te sluiten bij de landelijke Groene Kerk.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Er is een Duurzame zondag gehouden met als spreker Trees van Montfoort. Vervolgens drie bezinnings-en gespreksavonden.
Als concreet startpunt is er een ruilbeurs geweest voor zaden en planten. Het komend startweekend staat in het teken van duurzaamheid.

Commitment

We willen een kerktuin aanleggen. We willen de gemeente, maar ook daarbuiten, de
inwoners van ons dorp, bewust maken van de noodzaak van verduurzaming. Ook willen we contact leggen met andere betrokken plaatselijke instanties.

Contact met PKN Roden-Roderwolde

Adres:
Touwslager 125
9301BJ Roden
stuur ons een mail