GROENE KERK

PKN De Bilt – Bilthoven

contact deze kerk

Wij zijn twee wijkgemeentes in De Bilt en Bilthoven die samenwerken. De Dorpskerk heeft een behoudende signatuur en de Oosterlichtkerk is vrijzinniger van karakter. We hebben 1560 leden en hebben drie predikanten, waarvan er 1 vacant is. Onder de gemeenteleden zijn er talentvolle schrijvers en musici. De volgende kernwaarden worden door onze gemeentes van onderschreven: barmhartigheid, naastenliefde en rentmeesterschap. De kerkgemeenschap organiseert de groene activiteiten omdat we moeten omzien naar de medemens en ook naar de wereld om ons heen vanuit de gedachte van barmhartigheid. Dat heeft meer dan ooit onze aandacht nodig. Maar ook omdat wij geloven dat de aarde door God is geschapen. We zijn de rentmeesters en de aarde uitputten zal ons geen goed doen.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

Er zijn maatwerkadviezen opgesteld voor de kerk- en bijgebouwen. Ons groene beleid is vastgelegd in een notitie die ondersteund wordt door de Algemene Kerkenraad. Wij doen inspiratie op bij de Groene Kerkdagen en wij inspireren anderen door duurzaamheidsmarkten en themadiensten te organiseren.  Wij schenken FairTrade koffie, scheiden ons afval en zamelen oud papier in.

Commitment

De Oosterlichtkerk wordt binnenkort verbouwd. Er is een budget toegekend door het College van Kerkrentmeesters (CvK) van 250.000 euro voor beide kerken en dit wordt waarschijnlijk besteed aan isolatie en zonnepanelen. Wij gaan de tuin en de parkeerplaats verduurzamen en we hebben ook de ambitie om een Fair Trade Kerk worden. Bij de Dorpskerk zal het bijgebouw mogelijk voorzien worden van zonnepanelen. Onze diaconie gaat investeren in een duurzame schepping en zal de CvK een lening verschaffen voor een nader te bepalen doel.

Contact met PKN De Bilt – Bilthoven

Adres:
Burg. de Withstraat 29a
3732 EJ De Bilt
stuur ons een mail