GROENE KERK

PG Plantagekerk – Harderwijk

contact deze kerk

De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Met ongeveer 4.000 leden, drie wijk-predikanten, drie kerkelijk werkers en twee kerkgebouwen: de Plantagekerk en Kerkelijk centrum De Regenboog.

Wijkgemeente Plantagekerk deelt de Plantagekerk met het Fonteinwerk (charismatische wijkgemeente).
Door fusies van wijken en kerken de laatste jaren zijn we als wijkgemeente een beetje zoekende naar onze eigen identiteit en dus veel met onszelf bezig geweest. We hebben een diversiteit aan vieringen en iedereen is welkom. We zijn wel een sterk vergrijzende gemeente.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

– We kopen duurzaam in m.b.t. koffie, thee, schoonmaakmiddelen.
– In het kerstpakket komt een, door Veluwe Duurzaam beschikbaar gestelde, tijdschakelaar. In 2020 was dat een ledlamp.
– We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen in en om de kerk.
– “Harderwijk geeft warmte”, extra hulp voor mensen die moeite hebben rond te komen door de stijgende energieprijzen.
– “Marktplein”, een diaconaal  initiatief van de gezamenlijke kerken.
– “Helpende Handen”(kerkelijke klusjesdienst) en “Doedagen”.
– Boodschappen en donaties voor de voedselbank.

Commitment

We richten ons op dit moment vooral op energiebezuiniging. Het kerkgebouw is oud, evenals de naastgelegen pastorie waarin het kerkelijk bureau is gehuisvest en kamers voor vergaderingen enz. Er zijn plannen voor duurzame verbouwing van de kerk
In het voorjaar willen we een enquête houden en een duurzame zondag.

Contact met PG Plantagekerk – Harderwijk

Adres:
Stationslaan 136
3841 DC Harderwijk
stuur ons een mail