GROENE KERK

PG Nieuw- en Sint Joosland

contact deze kerk

Wij zijn een reguliere dorpskerk. Naast onze verbondenheid met ons dorp zijn we verbonden met de Protestantse Kerk Nederland. Onze gemeente kent 400 leden en doopleden op papier, waarvan 30% betrokken zijn bij de kerk en het dorp en daar weer een derde van (10%) de zogenaamde “harde” kern vormt.

De laatste jaren beleven we een herleving van verbondenheid met het dorp en kerk (ook via dorpskerkenbeweging) en groeit een bewustwording van de noodzaak en mogelijkheden om (in verbinding met het dorp) meer actief te zijn op gebied van natuur, leefbaarheid, klimaat en duurzaamheid. Dit komt mede door initiatieven als Het Groene Normaal (van Alfred Slomp). Het initiatief om een dorpstuin te realiseren rond de kerk is een uiting van onze eigenheid: gewoon DOEN en GEWOON doen.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

Door de (beperkte) groei van de gemeente is een nieuwere wind gaan waaien door de kerk en ook door het dorp. Dat uit zich nu in het realiseren van een dorpstuin om de kerk. De tuin zal zo ingericht worden dat deze thema’s ‘geloof & inspiratie’ en ‘schepping & natuur’ concreet maakt. Concreet in het realiseren en gebruiken. Het thema van de tuin is: geloof, hoop en liefde.

Commitment

Naast het realiseren van de dorpstuin om de kerk, zal het thema duurzaamheid, klimaat en leefbaarheid onderdeel uitmaken van de prediking (afspraak met onze predikant) en zal deze thematiek onderwerp van bespreking zijn in de geloofsgesprekken en bijbelkringen.
Deze bewustwording doet steeds meer mensen ook naar de kerk en het kerkgebouw kijken via een “groene bril” en dat zal zichtbaar worden, ook in het beleidsplan wat dit jaar opnieuw geschreven wordt en vooral uitgevoerd.

Contact met PG Nieuw- en Sint Joosland

Adres:
(scriba) Quarleshavenstraat 19
4339 BW Nieuw- en Sint Joosland
stuur ons een mail