GROENE KERK

PG De Morgenster Hilversum

contact deze kerk

De Morgenster is een plaats om je geloof te beleven en te bidden, om geïnspireerd te raken, om betrokken te zijn op elkaar en op anderen. We weten ons verbonden met voorgaande generaties en met christenen wereldwijd en we zijn hier en nu in Hilversum Noord-Oost een vitale Protestantse gemeente …

-waar de lofzang voor God elke zondag klinkt.
-waar we ons geïnspireerd weten door Jezus Christus
-waar we ons zoekend openstellen voor Gods Geest
-waar we een open gemeenschap vormen van mensen die voor elkaar instaan, hoe verschillend we ook zijn
-waar we elkaar scherpen in wat ‘goed leven’ is
-waar we voor de buurt van betekenis willen zijn.

 

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

De Morgenster is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Hilversum. Het kerkgebouw is onder architectuur gebouwd in 2000 en niet geschikt te maken voor het plaatsen van zonnepanelen, helaas.
We hebben een tuin die milieuvriendelijk wordt bijgehouden rond de kerk.

De koster zorgt voor duurzaam gebruik van materialen en koffie thee etc.

We gebruiken zo weinig mogelijk papier.

Na de kerkdienst is er om de week de ‘Walk en Talk’ waar we onder leiding van een bioloog wandelen over de heide en bos en zo meer uitleg krijgen bij de ons omringende natuur.

Maandelijks schrijven we een ‘groene tip’ voor onze digitale Nieuwsbrief.

De maand oktober is uitgeroepen tot ‘Groene maand’.

Twee kerkdiensten waar het thema heelheid van de schepping centraal staat, collecten en wandelingen en een avond over ‘God in de supermarkt’.

Commitment

De groene maand vorm en inhoud geven
De groene tips in het kerkblad uitbreiden
In gesprek met gemeenteleden na de kerkdienst over klimaatverandering en onze rol hierin

Contact met PG De Morgenster Hilversum

Adres:
Seinstraat 2
1223 DA Hilversum
stuur ons een mail