GROENE KERK

Pelgrimsoord Klooster Wittem

contact deze kerk

Klooster Wittem is een pelgrimsoord, streekkerk en een plek voor geloof en bezinning. Het klooster wordt sinds 1836 bewoond door paters en broeders redemptoristen en het is al meer dan 100 jaar een bedevaartsplek. Tegenwoordig, in 2023, is er een communiteit van vijf redemptoristen en een echtpaar. Er woont nog een tweede echtpaar in het klooster en er zijn twee nauw betrokken geassocieerden. Daarnaast zijn er ca. 12 personeelsleden en ca. 140 vrijwilligers.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Sinds 2020 is er een Werkgroep Laudato Sí, die in het klooster aandacht vraagt voor behoud van de schepping. Activiteiten in 2020-2022

  • Themaviering in september (Maand van de Schepping);
  • Scheppingswandeling: wandeling van ca. 5 km in de omgeving, met verschillende bezinningsmomenten onderweg;
  • Verschillende lezingen: door Marjolein Tiemens (over geloof en schepping), Christine Moraal (klimaatpelgrimage naar Glasgow 2021), Cedric Scholl (duurzaam beleggen door pensioenfondsen), Trees van Montfoort (groene theologie), Kick Bras (groene spiritualiteit van Thomas Merton);
  • Stukjes over milieu en bewust consumeren op de Gerarduskalender (een scheurkalender die door het klooster wordt uitgegeven; oplage meer dan 30.000);
  • Groen aan Tafel: kennismaken met veganistisch eten;
  • Film ‘the cow’, over het leven van een koe op een modern melkveebedrijf;
  • Stukjes in ons vrijwilligersblad over, o.a. over voorkomen van verspilling, Repair Cafés, fair trade, recepten zonder vlees;
  • Inzameling oude mobieltjes (in samenwerking met de PKN Maas-Heuvelland) t.b.v. de Duitse natuurorganisatie NABU, die ze recyclet en de opbrengst besteedt aan natuurbehoudprojecten;
  • Door onze inspanning is er een fietsenrek voor het klooster gekomen (als tegenwicht voor de grote parkeerplaats die we nu eenmaal hebben).

 

Samen met de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland is een info-middag gehouden voor parochies en gemeentes in Limburg, om ook Groene Kerk te worden. Daar waren acht geloofsgemeenschappen aanwezig.

 

Al meer dan 30 jaar is er in het klooster een Wereldwinkel (gecombineerd met de Kloosterboekwinkel). Verder is er al vele jaren elke maand een Amnesty-groetenactie en -schrijfactie.

 

Commitment

Plannen van de Werkgroep Laudato Sì:

Komende tijd willen we doorgaan met de activiteiten die we afgelopen jaar deden: lezingen, themavieringen, Groen aan Tafel, enz.

Iets nieuws: we willen proberen een zwerfvuil-inzamelteam op te richten. De materialen (prikstokken, vuilniszakken) zijn al in huis. Nu de mensen nog.

 

Contact met Pelgrimsoord Klooster Wittem

Adres:
Wittemer Allee 34
6286 AB Wittem
stuur ons een mail