GROENE KERK

PKN De Morgenster Papendrecht

contact deze kerk

De Morgenster huisvest een open, actieve, hechte en veelkleurige gemeente binnen de PKN. Onze kerk wordt gekenmerkt door:

  • een aansprekende eredienst met stijlvolle liederen en een helder taalgebruik;
  • betrokkenheid bij diaconaat, dichtbij en ver weg;
  • gelegenheid tot bezinning en gesprek door middel van tal van gesprekskringen en cursussen;
  • aandacht voor het wel en wee van elkaar.

Wij willen met elkaar een netwerk zijn waarvan Jezus het middelpunt is. Het is Zijn kerk. Daarom willen wij vooral een open gemeenschap zijn. Open in onze omgang met God, open naar elkaar en open naar de samenleving. Wij hebben de waarheid niet in pacht, maar geloven dat Gods Geest in ieder van ons werkzaam wil zijn. Dat betekent dat wij ook elkaar nodig hebben om ons geloof op peil te houden.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

  • In het kerkelijke seizoen 2011 – 2012 heeft, op initiatief en onder begeleiding van de diaconie, een Micha-project plaatsgevonden. Er werden o.a. thema-avonden over duurzaamheid georganiseerd. Hiervoor was matige belangstelling vanuit de kerkleden maar het was de aanleiding om het onderwerp duurzaamheid meer gestructureerd aan te pakken.
  • In maart 2013 is in onze kerk een ‘Werkgroep Duurzaamheid’ gestart. Na de opbouwfase van de werkgroep is in een oriënterende fase de missie en visie opgesteld, aansluitend op het beleidsplan van onze kerk. Via het kerkblad informeren we de gemeente over duurzaamheidsinitiatieven. De kerk is bezig over te schakelen naar het gebruik van Fairtrade en biologische producten. De diaconie heeft een bankrekening bij een bank die duurzaamheid (heel) hoog in het vaandel heeft.
  • Er is een ‘werkgroep duurzaamheid’ die werd gepresenteerd tijdens startzondag 2014.

Commitment

  • We hebben binnen onze kerk overleg over mogelijk toepassen van zonne-energie, verbetering van de warmtevoorziening, duurzaam inkopen, afvalinzameling, een themadienst duurzaamheid en we zijn lokaal betrokken bij het opzetten van een repaircafé.

Contact met PKN De Morgenster Papendrecht

Adres:
Muilwijckstraat 1
3353 VD Papendrecht
Nederland
stuur ons een mail