GROENE KERK

PKN De Morgenster Papendrecht

contact deze kerk

De Morgenster huisvest een open, actieve, hechte en veelkleurige gemeente binnen de PKN. Onze kerk wordt gekenmerkt door:

 • een aansprekende eredienst met stijlvolle liederen en een helder taalgebruik;
 • betrokkenheid bij diaconaat, dichtbij en ver weg;
 • gelegenheid tot bezinning en gesprek door middel van tal van gesprekskringen en cursussen;
 • aandacht voor het wel en wee van elkaar.

Wij willen met elkaar een netwerk zijn waarvan Jezus het middelpunt is. Het is Zijn kerk. Daarom willen wij vooral een open gemeenschap zijn. Open in onze omgang met God, open naar elkaar en open naar de samenleving. Wij hebben de waarheid niet in pacht, maar geloven dat Gods Geest in ieder van ons werkzaam wil zijn. Dat betekent dat wij ook elkaar nodig hebben om ons geloof op peil te houden.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Sinds de oprichting van de werkgroep duurzaamheid in 2012 zijn de volgende resultaten geboekt:

 • Duurzaamheid heeft een vaste plek in het huidige en de vorige beleidsplannen van de kerk
  en de diaconie;
 • Er is een heldere missie en visie wat helpt om duurzaamheid stap voor stap verder te
  brengen;
 • Alle inkopen zijn duurzaam en fairtrade. Om ook de gemeente leden thuis te helpen met
  duurzaam inkopen zijn er workshops georganiseerd met God in de supermarkt;
 • De energievoorziening is onderzocht en ook het installeren van zonnepanelen. Dat bleek niet
  rendabel te zijn. Wel is, waar mogelijk, de verlichting vervangen door LED lampen;
 • Er is een Repaircafé opgericht, die inmiddels met een eigen bestuur op eigen benen staat;
 • Er is toestemming gekregen om de kerktuin stap-voor-stap te verduurzamen. In 2020 wordt
  een eerste stap gezet door het plaatsen van een insectenhotel met planten en bloemen;
 • De werkgroep streeft naar bewustwording van alle kerkleden om duurzaamheid in het
  dagelijks doen en denken van de geloofsgemeenschap te verweven. Daarom is de werkgroep
  vast onderdeel geworden van het jaarlijks terugkerende programma voor Vorming en
  Toerusting. Lezingen en avonden zijn georganiseerd over bijvoorbeeld: Laudato Si, de Tien
  geboden voor het milieu, groene theologie en de energietransitie in Nederland.

Commitment

 • Vanaf 2020 wordt gezocht naar alternatieve financiering voor het plaatsen van
  zonnepanelen;
 • Het delen van duurzaamheidstips met alle kerkleden;
 • De mogelijkheid wordt onderzocht om de Schakel (de kerkbode) plasticvrij te versturen;
 • Verduurzamen en insectenvriendelijk maken van de kerktuin;
 • Het vergroten van de bewustwording in de gemeente voor een duurzaam bestaan;
 • Organiseren van themadiensten.

Contact met PKN De Morgenster Papendrecht

Adres:
Muilwijckstraat 1
3353 VD Papendrecht
Nederland
stuur ons een mail