GROENE KERK

Oude Kerk – Maasland (PGM)

contact deze kerk

De Protestantse Gemeente Maasland (PGM) is een actieve, betrokken en gastvrije dorpsgemeente met een open blik naar de wereld. De PGM is een pluriforme gemeente, die zich kenmerkt door verbinding te zoeken in de breedte van de kerk.

Onze missie: “Als PGM zijn wij een christelijke gemeenschap die verbonden is door het zoeken naar en geloven in God. Ons voorbeeld is Jezus die ons hoop en kracht in het dagelijks leven geeft. Onze wegwijzer is de Bijbel. De kracht van de Geest inspireert en brengt samen. Dit vieren we, dragen we uit en we handelen ernaar. We zijn dienstbaar aan en betrokken op de wereld om ons heen: dichtbij en ver weg. We weten dat God altijd met ons meegaat”

Visie | Waar gaan wij voor?
Als Protestantse Gemeente Maasland willen wij een christelijke gemeenschap zijn:
✓ die persoonlijk gelooft en dit vooral ook samen beleeft
✓ waar plaats is om tot rust te komen
✓ waar mensen zichzelf kunnen zijn, zich veilig en thuis voelen en weten dat ze erbij horen
✓ waar de leden, jong en oud, voor elkaar zorgen, naar anderen omkijken en stimuleren het goede te doen
✓ die ook aansprekend is voor de jonge generatie
✓ waar ontmoeting belangrijk is
✓ waar we met woord en daad andere mensen laten zien waarin we geloven
✓ die zich actief openstelt in de omgeving
✓ die oog heeft voor de nood van de wereld
✓ die zich actief inzet voor een duurzame toekomst

Wij treden naar buiten door als dorpskerk ook een rol te vervullen binnen de gemeente als multifunctioneel gebouw. Ook is het gebouw elke zaterdag open. Iedereen kan binnen lopen voor een moment van bezinning, voor gebed, voor een moment van rust tijdens je wandel- of fietstocht of uit interesse voor het historische gebouw.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

2023-06-08 Werkgroep van 3 mensen opgericht. Daarnaast is er een open klankbordgroep gestart en kerk app om artikelen en tips met elkaar te delen en draagvlak te peilen.

Overzicht van  duurzame activiteiten PGM:
2018: rekening gehouden bij herinrichting kerk met o.a. temperatuurregeling (standaard 12, max 18 C), multifunctionaliteit, nieuwste HR ketel, vloer- en leidingenisolatie, ledlampen en rekening gehouden met toekomst (aansluitingen vloerverwarming aangelegd).
In 2022 bijeenkomst Inspiratie & bezinning over het thema. Daarna besloten te bezien of groene kerk worden een optie is. Een groep geïnteresseerden onderzocht op 8 juni 2022 de 6 thema’s. Het voorstel van toen gaan uitvoeren:

1. Beleidsplan: elke groep nu een duurzaamheidsambitie? Beleidsplan wordt nu uitgewerkt door de diverse groepen. Wat willen we als groep ‘Groene kerk, groen geloven’ opnemen?

2. Beheer:
• Kerkvoetafdruk verder ↘ –nog wat minder stoken (reeds), buiten de diensten 16 C
• Energie zuiniger maken: onderzoek loopt naar infrarood, isolatie gewelf, zonnepanelen op Trefpunt
• Duurzame inkoop – fair trade koffie, thee en suiker, bloemen zonder gif gekweekt (keurmerk) en niet van buiten Europa, biologische avondmaalswijn.
• Deel van de reserves bij Oikocredit ondergebracht.
• Tuin: extra perk, verzoek in mei geen gras te maaien, aanbod meedenken leraar Lentiz.

3. Dominees gevraagd over klimaatrechtvaardigheid te preken, boek groene theologie

4. Inspiratie & Bezinning: (jaarlijks?) een inspirerende spreker. 19-4-’23 Jael de Kool (A Rocha), spreker over ‘Klimaat. Crisis en Hoop’.

5. De 1700 PGM leden verkleinen zelf hun impact. Maandelijkse communicatie van een thema met pakkende groenetegeltjes wijsheid: inspiratie/bewustwording, praktische tip en lees- of kijktip in kerkblad, digitale nieuwsbrief, kerkApp en website. Gepasseerde thema’s (zie https://pg-maasland.nl/groene_kerk/)
• Sept. Verborgen impact – doe de test ‘de natuur is in overleg of de mens mag blijven’
• Okt. Voeding (grootste impact): biologisch, regionaal en seizoensgebonden. ‘Als de appel niet ver van de boom valt, hoef je hem ook niet uit Nieuw-Zeeland te halen’
• Nov. Energiebesparing: ‘Meest duurzame energie is bespaarde energie’
• Dec. Spullen ‘Koopkracht – de kracht om te laten liggen wat je niet nodig hebt’
• Jan. Zin – en onzin ‘Het is zinloos om steeds efficiënter te leren dweilen zolang de kraan open staat’
• Febr. Kleding: ‘Het meest duurzame kleding ligt al in je kast’
• Mrt. Afval/ verpakkingen ‘Waarom afval produceren als het toch wordt weggegooid’
• Apr. Biodiversiteit ‘Een groener land begint in eigen tuin’
• Mei: Keuze voor fair trade ‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’
• Juni: vakantie ‘als we de grote dingen goed doen, kunnen we een beetje relaxen op de kleine dingen’.

6. Repair café

7. Jaarlijkse sobere maaltijd in de stille tijd

8. Verzoek tot oecumenische samenwerking met de andere Maaslandse kerken.

9. Klankbordgroep

10. Vast agenda onderwerp kerkenraad. Peiling op gemeenteberaad: vnl positief, ook eigen ambities.

Commitment

Beleidsparagraaf van de taakgroep ‘GROENE KERK, GROEN GELOVEN’:

De PGM wil een christelijke gemeenschap zijn die zich actief inzet voor een duurzame toekomst.
In 2022 is n.a.v. een thema avond Inspiratie & Bezinning een open taakgroep Groene Kerk opgericht die zich richt op het groen gemeente zijn in brede zin, de kerk als orgaan en de gemeenteleden in hun huishoudens. De kerkenraad heeft zich a.d.h.v. een notitie achter het initiatief geschaard in de verwachting van draagvlak binnen de gemeente. Rentmeesterschap voor de aarde en klimaatrechtvaardigheid zijn thema’s die thuishoren in het christelijk geloof, het praktiseren daarvan en in de geloofsactiviteiten van de PGM.

De taakgroep is een open groep van onze gemeente waar elk gemeentelid adhoc mee kan denken. Een kerkrentmeester is de trekker en is de link met de kerkenraad en het beheer. De groept valt onder de kerkenraad. Een vast kerngroep daaruit genereert kopij.
Op moment van schrijven is het 1e jaar, van in gang zetten en bewust maken van onze impact op het klimaat, geëvalueerd en besloten door te gaan. Daarbij wordt de nadruk van bewust maken enigszins verlegd naar gedragsverandering. Verankering van het gedachtegoed binnen onze hele gemeente, van dominees en taakgroepen tot en met gemeenteleden, op een positieve, inspirerende en praktische manier.

De groep handelt vanuit de volgende visie en ambitie.
Vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben, willen wij als PGM concrete stappen zetten in verduurzaming. Om daarmee recht te doen aan én zorg te dragen voor Gods schepping, niet alleen lokaal, ook wereldwijd.

De 6 thema’s uit de toolkit landelijke groene kerk
1. Geloof & Inspiratie
2. Energie & Klimaat
3. Schepping & Natuur
4. Bewust inkopen
5. Omgaan met geld
6. Beleid en Aanpak
heeft de groep opgenomen in de volgende 3 pijlers die ook in 2024, mogelijk langer, gehanteerd blijven:

Bottom up – de gemeente
Het delen van ‘groene tegeltjeswijsheid, achtergrond-informatie en praktische tips, om gemeenteleden te inspireren en stimuleren hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit via alle communicatiekanalen. Een peiling op het gemeenteberaad wees uit dat veel invullers dit ook zo identificeren. Het komend seizoen wordt hiermee doorgegaan.
Voorts avonden van Inspiratie & Bezinning, een filmavond voor de jeugd, de sobere maaltijd, het repair café.

Top-down – de kerkenraad
Duurzaamheid van bijzaak hoofdzaak maken door het onderdeel te maken van missie, visie en strategie waarbij elke taakgroep een duurzaamheidsambitie formuleert en uitvoert.
Dominees preken over klimaatrechtvaardigheid en we streven ernaar jaarlijks een themadienst te organiseren, bijv. rond Michazondag.

Gebouwen en inkoop
We stappen over op fair trade/ duurzame inkoop waar dat nog niet het geval was: biologische (en fair trade ?) avondmaalswijn, fair trade thee en suiker. Koffie was al fair trade en de bloemen hebben een keurmerk.
De kerkvoetafdruk wordt verlaagd door minder te stoken. Ook verdiept het CvK zich in isolatie, zonnepanelen en eventuele andere maatregelen.
Een deel van de reserves wordt in Oikocredit belegd.
De tuingroep zal gevraagd worden om zich te verdiepen in meer tuinbeheer.

Voor 2028
Onze opdracht voor 2028 is als (leden van de) PGM onze ecologische voetafdruk verkleind te hebben, mogelijk in samenwerking met de andere kerken van Maasland om een inktvlek te creëren. We hebben dan een bordje Groene Kerk naast de deur.
Op weg daarheen stellen we jaarlijks een seizoensplan op in aansluiting op het PKN jaarthema en passend bij de fase waar we in zitten.

Wat hebben we daarvoor nodig?
Draagvlak binnen en ondersteuning van de kerkenraad en de gemeente, inspiratie vanuit het geloof en de landelijke groene kerk beweging en kennis, want ‘Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.’ (Nelson Mandela).
Een klein jaarlijks budget van ca. €1.000 voor concrete acties.

Contact met Oude Kerk – Maasland (PGM)

Adres:
Kerkplein 1
3155 AM Maasland
stuur ons een mail