GROENE KERK

Protestantse Gemeente Oud-Beijerland

contact deze kerk

In september 2010 hebben we ons nieuwe kerkgebouw “De Open Hof” in gebruik genomen. De Protestantse Gemeente De Open Hof geeft op eigen wijze inhoud aan haar roeping om in vrijheid en veelkleurigheid samen te zoeken naar de betekenis van het evangelie van Gods liefde door elkaar te aanvaarden, naar elkaar om te zien en elkaar de ruimte te bieden en te laten. We weten ons geroepen om gastvrij en verantwoordelijk in de samenleving te staan en dienstbaar te zijn aan mensen in de knel. In leven en werken willen we van harte oog hebben en ons inzetten voor duurzaamheid en vergroening.
Deze opdracht zien we meegegeven worden vanuit de bijbelse notie van verantwoord en zorgzaam omgaan met de schepping die door God aan mensen is toevertrouwd.
Als duurzame geloofsgemeenschap wil De Open Hof een stimulerende en ondersteunende rol spelen naar haar leden toe en ook breder in de samenleving om haar heen. Duurzaamheid is een thematiek die door het jaar heen continu aandacht vraagt. Het is voor een deel een bewustwordingsproces dat telkens gestimuleerd moet worden. Anderzijds vraagt het ook ieder jaar om concrete doelen die in de gemeente (en daarbuiten) ontplooid worden.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • Gebruiken van faire trade producten, FSC papier, papieren koffiebekers.
 • De diaconie zamelt producten in voor de voedselbank en ondersteunt deze financieel.
 • De diaconie heeft een deel van haar vermogen belegd in microcredit via Oikocredit.
 • Overstappen naar Energie voor Kerken.
 • Voorbereiden van een themadienst rond de dag van de duurzaamheid (10 oktober)
 • Regelmatig in ons kerkblad publiceren over verduurzamen
 • 25% bespaard op elektriciteit door verminderen van het aantal spaarlampen per armatuur, vervangen van TL panelen door LED panelen en bewuster omgaan met het aandoen van verlichting.
 • 90 zonnepanelen geplaatst waarmee we jaarlijks gesaldeerd evenveel elektriciteit produceren als we verbruiken.
 • Themadienst in oktober rond de dag van de duurzaamheid.
 • Lezing over duurzaamheidsontwikkelingen in de landbouw.

Commitment

 • Verder werken aan bewustwording van de noodzaak voor een duurzamere samenleving
 • Het thema duurzaamheid een plaats geven in het programma Vorming & Toerusting
 • Reduceren van het papierverbruik
 • Verder vervangen van spaarlampen door LED lampen.
 • Een pastorie voorzien van spouwmuurisolatie.

 

Contact met Protestantse Gemeente Oud-Beijerland

Adres:
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM
Oud-Beijerland
stuur ons een mail