GROENE KERK

De Open Hof, Oud-Beijerland (PKN)

contact deze kerk

In september 2010 hebben we ons nieuwe kerkgebouw “De Open Hof” in gebruik genomen. De Protestantse Gemeente De Open Hof geeft op eigen wijze inhoud aan haar roeping om in vrijheid en veelkleurigheid samen te zoeken naar de betekenis van het evangelie van Gods liefde door elkaar te aanvaarden, naar elkaar om te zien en elkaar de ruimte te bieden en te laten. We weten ons geroepen om gastvrij en verantwoordelijk in de samenleving te staan en dienstbaar te zijn aan mensen in de knel. In leven en werken willen we van harte oog hebben en ons inzetten voor duurzaamheid en vergroening.
Deze opdracht zien we meegegeven worden vanuit de bijbelse notie van verantwoord en zorgzaam omgaan met de schepping die door God aan mensen is toevertrouwd.
Als duurzame geloofsgemeenschap wil De Open Hof een stimulerende en ondersteunende rol spelen naar haar leden toe en ook breder in de samenleving om haar heen. Duurzaamheid is een thematiek die door het jaar heen continu aandacht vraagt. Het is voor een deel een bewustwordingsproces dat telkens gestimuleerd moet worden. Anderzijds vraagt het ook ieder jaar om concrete doelen die in de gemeente (en daarbuiten) ontplooid worden.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Beleid & aanpak

 • De kerkenraad heeft het duurzaamheidsbeleid vastgesteld.
 • Het duurzaamheidsbeleid is in het beleidsplan geïntegreerd.
 • Er is een werkgroep duurzaamheid ingesteld die rapporteert aan de kerkenraad.

Geloof & inspiratie

 • Jaarlijks houden we in oktober een themadienst in het kader van duurzaamheid.
 • Het thema duurzaamheid komt ook regelmatig terug in de ‘gewone’ vieringen.
 • Jaarlijks houden we een avondbijeenkomst met een specifiek thema vanuit duurzaamheid zoals door Kees Postumus met “Geloof en een hoop zonnepanelen”.
 • De Diaconie zamelt producten in voor de voedselbank.
 • In ons kerkblad publiceren we regelmatig artikelen betreffende duurzaamheid.

Bewust inkopen

 • We gebruiken faire trade producten en FSC papier.
 • Door het consequent gebruik van aardewerk servies zoals kopjes, bekers en borden vermijden we het inkopen van plastic en papieren disposables.
 • We gebruiken biologische schoonmaakmiddelen.

Energie & klimaat

 • We zijn overgestapt naar Energie voor Kerken.
 • We hebben 30% besparing op het verbruik van elektriciteit in het kerkgebouw bereikt door bewuster om te gaan met het aandoen van verlichting, verminderen van het aantal lichtbronnen per armatuur, vervangen van spaarlampen en TL buizen door LED lichtbronnen.
 • We hebben 90 zonnepanelen op het dak van het kerkgebouw geplaatst waarmee we jaarlijks gesaldeerd evenveel elektriciteit produceren als we verbruiken.
 • Bij een pastorie hebben we spouwmuurisolatie aangebracht.
 • We hebben voor het kerkgebouw een energiescan laten uitvoeren om te onderzoeken hoe nog verder energiebesparing kan worden bereikt.

Schepping & natuur

 • We zijn een kerktuin aan het aanleggen die biologisch beheerd wordt en waarin planten met een bijbels betekenis worden gepland die ook kunnen worden benut voor het liturgisch bloemschikken.

Omgaan met geld

  • De Diaconie ondersteunt de Stichting De Overbrugging met donaties en collectes.
  • De Diaconie ondersteunt in het kader van armoedebestrijding de Voedselbank Hoeksche Waard met producten inzamelen, donaties en collectes.

Commitment

Beleid & aanpak

 • Opstellen van een werkplan door de werkgroep duurzaamheid.
 • Samenwerking zoeken met groene kerken in de omgeving.

Geloof en inspiratie

 • Verder werken aan bewustwording van de noodzaak voor een duurzamere samenleving.
 • Het thema duurzaamheid een plaats geven in het programma Vorming & Toerusting.
 • Het verder organiseren van avondbijeenkomsten rond het thema duurzaamheid.
 • In het kerkblad regelmatig artikelen publiceren m.b.t. duurzaamheid.

Energie & klimaat

 • Onderzoek naar verdere mogelijkheden voor verduurzamen pastorie.
 • Onderzoek naar transitie van verwarming op gas naar elektriciteit, o.a. door een vergaderruimte te voorzien van infrarood verwarmingspanelen.

Contact met De Open Hof, Oud-Beijerland (PKN)

Adres:
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM
Oud-Beijerland
stuur ons een mail