GROENE KERK

Open Hof Kampen

contact deze kerk

Wij zijn een veelkleurige en krachtige geloofsgemeenschap, waar mensen, alleen en met elkaar, in het licht van Gods woord, doel en richting geven aan hun leven.
Wij geven daar op een eigentijdse manier, met respect voor tradities, uiting aan.
Wij zijn uitnodigend voor alle leeftijdscategorieën.
Wij stralen uit dat iedereen bij ons welkom is: gelovigen, andersgelovigen en niet-gelovigen.
Wij vieren de aanwezigheid van God in de prediking, in liederen, in gebeden en in de sacramenten.
Mensen voelen zich bij ons veilig.
In onze gemeente staat zorgzaamheid voor mensen centraal.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

In najaar 2019 is er een commissie GroeneKerk gevormd in de wijkgemeente Open Hof.
De volgende zaken zijn de afgelopen jaren gedaan:
• Inventarisatie bij de verschillende commissies wat er op het gebied van duurzaamheid is gedaan of waar men mee bezig is waaronder contact met de Commissie van Beheer over verduurzaming van het kerkgebouw.
• Verduurzaming van het kerkgebouw was al in gang gezet door de Comissie van Beheer: gedeeltelijke isolatie, plaatsen van zonnepanelen, aanpassen verlichting, plaatsen dubbel glas, etc. We hebben overleg gehad en hulp aangeboden om verdere duurzame stappen te ondernemen.
• Er zijn in 2021 bijen-vriendelijke wildbloemzaden verkocht (Kerk in Actie).
• We zijn betrokken geweest bij de World Cleanup Day 2021.
• Er is een kerkdienst georganiseerd met thema duurzaamheid voorafgaand aan de startdienst met thema ‘van U is de toekomst’.
• Er is regelmatige aandacht van onze predikanten in de diensten met betrekking tot dit thema, o.a. met voorbede aangedragen door de GroeneKerken.
• Er is een estafette actie georganiseerd met zwerfvuilgrijpers, welke door de burgerlijke gemeente beschikbaar zijn gesteld, uitmondend in de actie ‘ Kampen schoon’ in maart 2022.
• Er is online contact geweest met een commissielid uit een GroeneKerk gemeente Twello ter enthousiasmering.
• Er is een lezing geweest van een gastspreker, Marjolein Tiemens-Hulscher, vanuit de PKN met het thema ‘groen geloven is duurzaam doen’. Deze avond is georganiseerd in samenwerking met de commissie Vorming & Toerusting.
• We waren aanwezig met een stand op de diaconale dag 2022 met informatie, stekjes en biologisch wildbloemzaad etc.

Commitment

Met de volgende initiatieven zijn wij bezig:
• Er is momenteel een subgroep van onze commissie bezig met vergroening rondom de kerk. Naast een plan en tijdspad is ook de kerkelijke gemeente betrokken middels een avond waar ideeën zijn geïnventariseerd welke momenteel verwerkt worden. Deze avond was ook om draagvlak te creëren.
• Ook gaan we weer mee doen met de World Cleanup day.
• Het plan is om jaarlijks een kerkdienst te organiseren rondom het thema duurzaamheid.

Contact met Open Hof Kampen

Adres:
Lelystraat 49
8266BB Kampen
stuur ons een mail