GROENE KERK

Protestantse Gemeente Oostkapelle

contact deze kerk

In februari 2017 heeft de Protestantse Gemeente in Oostkapelle zich aangemeld als groene kerk. Wij zijn een pluriforme kerk waarin alle gezindten welkom zijn en zich scharen achter een veelheid aan leuke en zinvolle activiteiten. We hebben dus niet echt te klagen over leegstand, achterstand of neerslachtigheid, want het bruist hier als een zee van plannen en ideeën.

 

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • Er is een pluktuin-voor-iedereen aangelegd (1400 m2), genaamd ‘De HOF VAN HEDEN”. Vol fruit, noten en bessen die gewoon geplukt kunnen worden
 • Er liggen sinds enkele jarenzonnepanelen op het dak
 • We schenken Fairtrade-koffie
 • Er hangen overal spaarlampen
 • We hebben in zoverre ook de buitenlandse projecten die we steunden gekoppeld aan duurzaamheid, want armoede heeft in vele landen en gebieden op aarde te maken met klimaatoorzaken en oneerlijke handelspraktijken cq. uitbuiting. De klimaatacties van KerkinActie en Tear bijvoorbeeld hebben steeds onze aandacht gehad bij de collectes.
 • Een idee was nu om onze betrokkenheid op de natuur en onze zorg voor de schepping in concrete en groene daden om te zetten. Verder organiseerden we in 2016 bijv. een kersttocht “Volg de ster” naar een van de grote landgoederen hier in de Manteling van Walcheren, gingen we op bezoek bij de Moskee, houden we filmavonden voor iedereen, houden we elk jaar een groot jeugdkamp buiten de provincie, delen we elkaars lief & leed tijdens de huiskamergesprekken of organiseren speciale Instapdiensten door de leden.

2019: in de Hof van Heden zijn bloembollen geplant na een actie ‘ lever je bollen in!’ , er was o.a. een kruis van Narcissen,

Met de schoolkinderen samen is een bijenrand gemaakt, een bijenhotel en een bijenheuvel.

Schoolkinderen helpen ook met hooien en naambordjes maken bij de planten.

De maaltijd in het startweekend zal -bijna- vegetarisch zijn.

 

Commitment

 • Een nieuwe kerktuin aanleggen
 • Symboliek aanbrengen in de kerktuin (bijvoorbeeld bloemen-figuren van geloof-hoop-liefde planten, een mini-meertje-van-Galilea etc. )
 • Deze en volgende zomer doen we mee met de Oostkappelse Dag: in en rondom de kerk presenteren we onze activiteiten en in een kraam dit project Groene Kerk
 • Ook de Dwergvleermuizen in de kerktoren krijgen betere aandacht en bescherming

Voor 2017 en 2018 staan diverse vervolg-activiteiten op de rol:

 • We gaan elke geleding betrekken bij het maken van plannen, die organisch kunnen ontstaan en opbloeien

2019: activiteiten in de Hof van Heden doorzetten.

Contact met Protestantse Gemeente Oostkapelle

Adres:
Duinweg 36A
Oostkapelle 4356 AS
Nederland
stuur ons een mail