GROENE KERK

Protestantse Gemeente Oosterhout

contact deze kerk

‘In een wereld die in toenemende mate te maken krijgt met klimaatverandering, uitbuiting en onrecht, geven GroeneKerken een tegengeluid.’ De Protestantse Gemeente Oosterhout pakt die uitdaging op en meldt zich aan als GroeneKerk. Dit besluit van de kerkenraad houdt in dat we groener willen worden, een belofte waarop we kunnen worden aangesproken. Ons beleidsplan noemt het: Samen staan we voor de uitdaging om het evangelie te vertalen voor onze omgeving.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Er is een breed samengestelde ‘werkgroep groene kerk’ ontstaan die 4 x per jaar samenkomt.

Een vijfde deel van het vermogen is belegd bij OikoCredit en eenzelfde deel bij projecten van de PDKN (Protestants Diaconaal Krediet Nederland)

De diaconie koopt voor het avondmaal biologische wijnen druivensap in van Fairtrade

Kunststof verpakkingen en oud papier worden gescheiden verzameld

Alle ramen van de Vredeskerk zijn voorzien van isolerende voorzetramen met dubbel glas aan de binnenkant (bij een rijksmonument mag dat niet aan de buitenzijde), geheel in de oude stijl

Enkele malen per jaar wordt een meditatieve wandeling georganiseerd met oog voor de natuur

Zonnepanelen zijn op het dak van De Beuk gerealiseerd in combinatie met de nieuwe pastorie en de kerk.

Diaconie en Kerkrentmeesters hebben hun betalingsverkeer en spaarrekeningen ondergebracht bij een duurzame bank: Triodos.

Communicatie van de groene kerk verloopt via het kerkblad en de website van de PGO: www.pgoosterhout.nl

de-beuk-oosterhout-pg

Commitment

 • De kerkenraad zal voor 2023 verder een keuze maken uit één van de volgende acties. Als die keuze gemaakt is, passen we deze pagina aan:
  • Themadiensten houden, ook voor de jeugd, met aandacht voor het behoud van de schepping
  • Bij het onderhoud van het groen rondom de kerk en Beuk afzien van het gebruik van (giftige) bestrijdingsmiddelen
  • Om papier te sparen zoveel mogelijk digitaal communiceren
  • De afvalscheiding verder intensiveren
  • Groene fietstocht
  • Bezoek aan de natuurtuin in Oosterhout met uitleg over de behoud van de natuur.
  • Ledverlichting in de kerkzaal aanbrengen.

   

Contact met Protestantse Gemeente Oosterhout

Adres:
Vredeskerk:
Rulstraat 6, 4901 LN Oosterhoutstuur ons een mail