GROENE KERK

Protestantse Gemeente Oosterhout

contact deze kerk

‘In een wereld die in toenemende mate te maken krijgt met klimaatverandering, uitbuiting en onrecht, geven GroeneKerken een tegengeluid.’ De Protestantse Gemeente Oosterhout pakt die uitdaging op en meldt zich aan als GroeneKerk. Dit besluit van de kerkenraad houdt in dat we groener willen worden, een belofte waarop we kunnen worden aangesproken. Ons beleidsplan noemt het: Samen staan we voor de uitdaging om het evangelie te vertalen voor onze omgeving.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • De PGO heeft een aantal jaren geleden al een Startzondag aan duurzaamheid gewijd
 • Er heeft later een groep PGO-leden de Michacursus gevolgd
 • Er is een breed samengestelde ‘initiatiefgroep groene kerk’ ontstaan
 • Een vijfde deel van het vermogen is belegd bij OikoCredit en eenzelfde deel bij projecten van de PDKN
 • De diaconie koopt voor het avondmaal biologische wijn in van Fairtrade
 • Kunststof verpakkingen en oud papier worden gescheiden verzameld
 • De cv-installaties van Vredeskerk en De Beuk zijn gekoppeld aan één HR-ketel met warmtepomp. De zaal- en toiletverlichting van de vernieuwde Beuk werkt met bewegingsmelders
 • Alle ramen van de Vredeskerk zijn voorzien van isolerende voorzetramen met dubbel glas aan de binnenkant (bij een rijksmonument mag dat niet aan de buitenzijde), geheel in de oude stijl
 • Enkele malen per jaar wordt een meditatieve wandeling georganiseerd met oog voor de natuur

De Ark Oosterhoutde-beuk-oosterhout-pg

Commitment

 • De ‘initiatiefgroep groene kerk’ wordt binnenkort omgezet in een werkgroep met mensen uit de diaconie, het pastoraat en het college van kerkrentmeesters
 • Voor nog eens twintig procent van de belegde fondsen van de diaconie wordt een duurzame besteding op plaatselijk niveau gezocht
 • De kerkenraad zal voor 2017 verder een keuze maken uit één van de volgende acties. Als die keuze gemaakt is, passen we deze pagina aan
 • Opnieuw een Michacursus organiseren, liefst ook de speciale (verkorte) versie voor de jongeren
 • Themadiensten houden, ook voor de jeugd, met aandacht voor het behoud van de schepping
 • Diaconie en Kerkrentmeesters brengen hun betalingsverkeer en spaarrekeningen onder bij een duurzame bank (ASN of Triodos)
 • Voor het avondmaal biologisch druivensap kopen
 • Voor de koffie en thee overgaan op Fairtrade producten
 • Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die het milieu belasten
 • Bij het onderhoud van het groen rondom de kerk en Beuk afzien van het gebruik van (giftige) bestrijdingsmiddelen
 • Om papier te sparen zoveel mogelijk digitaal communiceren
 • De afvalscheiding verder intensiveren
 • Zonnepanelen op het dak van De Beuk aanbrengen en de energie die daarbuiten nog nodig is groen inkopen
 • Onze groene inspanningen ook naar buiten communiceren.

Contact met Protestantse Gemeente Oosterhout

Adres:
Vredeskerk:
Rulstraat 6, 4901 LN Oosterhout

Kerkelijk Centrum 'De Ark':
Arkendonk 98, 4907 XP Oosterhout

stuur ons een mail