GROENE KERK

Ontmoetingskerk Zevenaar

contact deze kerk

Wij zijn de Protestantse Gemeente in Zevenaar. Sinds begin 2019 is Zevenaar officieel een Groene Kerk en is er ook een officiële taakgroep geformeerd die bestaat uit drie betrokken kerkleden. Maar de Groene kerk leeft inmiddels al bij veel meer gemeenteleden.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

In verschillende kerkgebouwen is led verlichting aangebracht.
We schenken “zuivere koffie” en eten daar koekjes bij van “De Koekfabriek”in Babberich, waar mensen met een beperking werken.
We scheiden het afval in de kerk.
De afwasmachine is energiebesparend.
Schoonmaakmiddelen zijn afbreekbaar.
Enkele rekeningen zijn van de ING overgegaan naar de ASN.
Binnen de Kerkenraad hebben we een bezinning gehad over Groene Kerken.
Onze energieleverancier is Greenchoice.
Twee leden van de Taakgroep Groene Kerk zijn naar de landelijke dag “Groen Geloven” in Zwolle geweest ter inspiratie. Uiteraard met de trein…
Wij hebben als kerkelijke Gemeente in april en oktober meegedaan aan de actie “Schone Rivieren” van de Gemeente Zevenaar en vele zakken zwerfvuil opgeprikt en verzameld.
Wij hebben 10 november j.l. een interactieve “Warme Truien dienst” gehouden, met aandacht voor het scheppingsverhaal en de kachel in de kerk een graadje lager. Onze haakclub is daar heel origineel op “ingehaakt” met minitruitjes die de kerkgangers konden opspelden.
We hebben de CO2 uitstoot van de jaarlijkse autotocht voor ouderen gecompenseerd door een gift te doen aan Trees for all. Voor meer informatie zie www.treesforall.nl

Commitment

De gemeente informeren over dit onderwerp en mensen bewuster maken van hun keuzes. Heel concreet: een alternatief zoeken voor de jaarlijkse autotocht voor ouderen, mensen aansporen om als dit kan lopend of met de fiets naar de kerk te komen. Door onderhoud van kerkgebouw betere isolatie.

Nadenken over aanpassingen van de jaarlijkse autotocht voor ouderen; de uitvoer is wellicht nog een brug te ver want het betreft hier een jarenlange traditie.
Nogmaals een warme truiendienst organiseren, wellicht op de dankdag voor het gewas.
Nogmaals meedoen aan de actie “Schone Rivieren” met een nog grotere groep gemeenteleden.
Organiseren van de workshop “God in de supermarkt” in het voorjaar van 2020.
Eind van het jaar mogelijk een speelgoed/cadeaubeurs organiseren voor de feestdagen om hergebruik te stimuleren en weg gooien van goeie spullen te ontmoedigen.

Contact met Ontmoetingskerk Zevenaar

Adres:
Marktstraat 24
6901AL Zevenaar
stuur ons een mail