GROENE KERK

Ontmoetingskerk – Zevenaar (PKN)

contact deze kerk

Wij zijn de Protestantse Gemeente in Zevenaar. Sinds begin 2019 is Zevenaar officieel een Groene Kerk en is er ook een officiële taakgroep geformeerd die bestaat uit drie betrokken kerkleden. Maar de Groene kerk leeft inmiddels al bij veel meer gemeenteleden.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

In verschillende kerkgebouwen is led verlichting aangebracht.
We schenken “zuivere koffie” en fair trade thee.
We scheiden het afval in de kerk.
De afwasmachine is energiebesparend.
Schoonmaakmiddelen zijn afbreekbaar.
Enkele rekeningen zijn van de ING overgegaan naar de ASN.
Binnen de Kerkenraad hebben we een bezinning gehad over Groene Kerken.
Onze energieleverancier is Greenchoice.
Twee leden van de Taakgroep Groene Kerk zijn naar de landelijke dag “Groen Geloven” in
Zwolle geweest ter inspiratie. Uiteraard met de trein…maar dit is al even geleden en we
hopen nogmaals op zo’n inspirerende dag.
Wij hebben als kerkelijke Gemeente al enkele jaren in april en oktober meegedaan aan de
actie “Schone Rivieren” van de Gemeente Zevenaar en vele zakken zwerfvuil opgeprikt en
verzameld. Tevens hebben wij meegedaan aan World clean up day en de landelijke
opschoondag in het centrum van Zevenaar.
Wij hebben al verschillende malen een interactieve “Warme Truien dienst” gehouden, bij
voorkeur rond de nationale warme truien dag, met aandacht voor duurzaamheid en de kachel
in de kerk een graadje lager. Onze haakclub is daar de eerste keer op “ingehaakt” met
minitruitjes die de kerkgangers konden opspelden. Sprekers in deze diensten waren
bijvoorbeeld iemand over het landgoed Huis Sevenaer en iemand van de organisatie Zevenaar
Fair Trade Gemeente waar wij ons bij hebben aangesloten.
We hebben de CO2 uitstoot van de jaarlijkse autotocht voor ouderen gecompenseerd door een
gift te doen aan Trees for all. Voor meer informatie zie www.treesforall.nl
Inmiddels hebben we ook twee maal een beurs georganiseerd, eenmaal een “spullenbeurs” in
de lente en eenmaal een hartverwarmende kledingbeurs in het najaar. De eerste beurs was ook
t.b.v. Trees for all, de tweede voor de plaatselijke Voedselbank. Beide beursen hebben ruim
500 € opgeleverd voor het goede doel.
Wij hebben ook Alfred Slomp uitgenodigd voor de workshop “God in de supermarkt”.
Tientallen gemeenteleden hebben deze avond bijgewoond.

Commitment

De gemeente blijven informeren over dit onderwerp en mensen bewuster maken van hun
keuzes. Hergebruik stimuleren en verspilling tegengaan. Mensen aansporen om als dit kan
lopend of met de fiets naar de kerk te komen. Door onderhoud van kerkgebouw betere isolatie
(is inmiddels in een ver gevorderd stadium).
Nadenken over aanpassingen van de jaarlijkse autotocht voor ouderen; de uitvoer is wellicht
nog een brug te ver want het betreft hier een jarenlange traditie.
Warme truiendiensten blijven organiseren. Met een groep blijven meedoen met de
gemeentelijke opschoonacties. Regelmatig een spreker uitnodigen tijdens of buiten
kerkdiensten. Ons blijven inspannen voor Zevenaar Fair Trade Gemeente.

Contact met Ontmoetingskerk – Zevenaar (PKN)

Adres:
Marktstraat 24
6901AL Zevenaar
stuur ons een mail