GROENE KERK

Ontmoetingskerk Dordrecht

contact deze kerk

Zie: https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

Regelmatig aandacht voor met name de klimaatproblematiek in de kerkdiensten. Instellen voor een werkgroep ‘groene kerk’ van 8 gemeenteleden, overleg met kerkrentmeesters, groene energieleverancier, plaatsen LED-lampen, onderzoek naar mogelijkheden zonnepanelen (dak blijkt niet geschikt)

In de wijkkrant de Sterrenburger staat een artikel over de Ontmoetingskerk:

In de Ontmoetingskerk begon het allemaal in 2019 met een groep enthousiaste mensen die zich wilde inzetten om binnen de kerkgemeenschap bewustwording ten aanzien van “vergroenen” te stimuleren.

Startzondag

En om te weten wat er zoal binnen de Ontmoetingskerk al leefde rond dit onderwerp werd op de startzondag (dat is de zondag waarmee, na de grote vakantie, het kerkelijk actieve seizoen weer start) onder de aanwezigen een enquête gehouden met enkele praatrondes.

Tijdens die praatrondes spraken we met elkaar over de klimaatveranderingen, het milieu en alles wat hierop van invloed is. Van grote thema’s, als de consumentenmaatschappij, de zware industrieën en de kostprijs van een vliegticket, tot kleine praktische stapjes waar je snel mee aan de slag kunt zoals het groente-netje, minder water verbruiken en afvalscheiding. Alleen al het gesprek hebben met elkaar was waardevol en inspirerend. De enquête gaf ons veel ideeën voor eerste groene stappen waarmee we zouden kunnen beginnen.

Gedrag

Vanaf dat moment zijn we kritisch naar ons eigen gedrag gaan kijken: verpakkingen, afvalscheiding, papiergebruik, verantwoorde producten (koffie, koekjes etc.) en energie/-gasverbruik.
Om te inspireren is ook een lezing georganiseerd over consuminderen, minimalistisch leven en recyclen/hergebruik.

Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en kunnen we trots zijn op de flinke stappen die gezet zijn. Ik noem er een aantal: de hal van de Ontmoetingskerk is voor de hele wijk elke donderdagmiddag afhaalpunt geworden voor de “Groenten van Cors”: via Zorgboerderij De Zuidpunt kan men een week abonnement nemen op lekkere gezonde en onbespoten seizoen groenten (reductie van CO2 uitstoot) van Dordtse bodem; tevens hebben mensen in de psychiatrie hier zinvol werk aan.

Braderie

Op de braderie in oktober verkocht onze werkgroep zelfgebakken appeltaarten van appels van Corstiaan, meel van het eiland van Dordt gemalen door molen Kyck over de Dyck en lokale eieren. De gemeenteperken bij de ingang van de kerk worden nu onderhouden door een groep kerkgangers.

Ook zijn inmiddels de muren van de kerk geïsoleerd en hebben handige leden van de werkgroep in verschillende kerkruimtes energie doeken gespannen waardoor plafonds verlaagd zijn. Eén en ander heeft de stookkosten van het gebouw sterk doen dalen. Het geld dat op deze manier wordt bespaard wordt deels in nieuwe groene initiatieven gestopt. Zo zijn we nu aan het nadenken over de mogelijkheden voor opwekking van zonne energie op het dak van de Ontmoetingskerk.

Onze drive is dat alle grote veranderingen ooit begonnen zijn met een eerste stap.

Bron: https://www.dordrecht.net/nieuws/ontmoetingskerk-pkn-presenteert-zich-als-groene-kerk-in-wijkkrant-de-sterrenburger-2021-03-10, gepubliceerd op 10 maart 2021

Commitment

energiebesparen in kerkgebouw (isoleren?), Inkoopbeleid op milieuvriendelijkheid kritisch doornemen, met name minder plastic en papiergebruik, vorming- en toerusting (o.a. uitnodiging spreker van La Rocha), samenwerking met andere gemeenten in de stad die met hetzelfde proces bezig zijn.

Contact met Ontmoetingskerk Dordrecht

Adres:
stuur ons een mail