GROENE KERK

Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Ommen

contact deze kerk

De kerkenraden van de twee Gereformeerde kerken  vrijgemaakt (GKV) in Ommen (Ommen Noord-Oost en Ommen-West) hebben een paar jaar geleden het  Groen beleidsplan,  ‘duurzaam leven’, aangenomen.

Daarmee geven deze kerken aan, dat ze stap voor stap willen gaan werken aan een groenere kerk. Ze willen zich richten op het wonder van de Schepping en de zorg voor de natuur als christelijke kerk serieus nemen.

Als werkgroep zijn we erg enthousiast en we zijn al blij dat we kleine stapjes kunnen zetten,  we zijn er van overtuigd dat we met deze kleine stappen uiteindelijk een heel eind gaan komen.

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • Werken aan een groter draagvlak
 • Een duurzaamheidscan van het kerk gebouw laten maken
 • Acties om kapotte elektrische apparaten en telefoons in te leveren voor recycling
 • Een boekenkast voor boekenruil
 • Het scheiden van afval
 • Er wordt Fairtrade koffie en thee geschonken
 • Zeer recent is er ook een denktank bezig gegaan met het meer ecologisch inrichten van de tuin rond het kerkgebouw
 • We zijn al concreet bezig  met het maken van een bijenhotel en het creëren en onderzoeken naar de mogelijkheden voor nest- en voorplantingsmogelijkheden voor gierzwaluwen, vleermuizen, egels en kleine marterachtigen

 

 

Commitment

 • We streven naar een ecologische tuin, waar de vegetatie zich ‘aanpast’ aan de bodem.  We gaan zo weinig mogelijk de grond aanpassen aan de beplanting
 • Ook willen we graag een kruidentuin en mogelijk een pluktuin waar, niet alleen de kerkleden, maar de hele buurt van kan genieten
 • De duurzaamheidplannen voor de kerk hebben als doel om in haalbare stappen te komen tot een kerk die haar verantwoordelijkheid op dit vlak serieus neemt
 • Het zou mooi zijn als daarbij de ecologische tuin bij de kerk als een soort visitekaartje van een groene en duurzame kerk gaat fungeren

 

Contact met Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Ommen

Adres:
Het Baken
Tromstraat 2
7731 CK Ommen
Nederland
stuur ons een mail