GROENE KERK

Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

contact deze kerk

Op 13 september zal tijdens de “Startzondag” het GroeneKerkenbordje worden geplaatst in de Dorpskerk aan de Nedereindseweg. Dit wordt gedaan door de wethouder die o.a. WMO, welzijn, gezondheidszorg en integrale toegang en coördinatie sociaal domein, in zijn portefeuille heeft. Hiermee wordt de relatie die er is tussen deze kerkelijke en de burgerlijke gemeente tot uitdrukking gebracht. De dienst op deze zondag zal in het teken staan van duurzaamheid.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

  • Er worden er kledingacties georganiseerd voor de Penitentiaire Inrichting
  • Er werken diakenen en kerkleden als vrijwilliger bij de Voedselbank Nieuwegein-IJsselstein
  • De Kerstpakkettenactie, 15 jaar geleden gestart door PGNN, wordt inmiddels door zes kerken in Nieuwegein meegedaan
  • Door de Kerkenraad is een werkgroep ‘duurzame ontwikkeling’ aan het werk gezet om Colleges en Taakgroepen te ondersteunen bij mogelijke acties om de gehele gemeente meer bewust te maken van het het belang van duurzame ontwikkeling en aandacht voor de schepping

Commitment

  • De Startzondag 2015 staat in het teken van “Duurzame ontwikkeling” en de GroeneKerkenactie
  • De Colleges en Taakgroepen zullen in hun programma inhoud geven aan duurzame ontwikkeling. Duurzaamheid komt op de agenda’s van de Colleges en alle Taakgroepen
  • Er wordt doorgegaan met diaconale acties in het teken van sociale duurzaamheid
  • Bij de verbouwing van de kerk wordt uitgegaan van energiebesparing en dus minder uitstoot van koolstofdioxide en bijdragen aan beperking van klimaatverandering
  • Er wordt geprobeerd (de) andere kerken van Nieuwegein te verleiden om ook zich aan te melden als ‘groene kerk’, omdat aan (vrijwel) alle criteria wordt voldaan!

Contact met Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

Adres:
Nedereindseweg 1-3
3438AA Nieuwegein

stuur ons een mail