GROENE KERK

N.H. kerk Zegveld

contact deze kerk

De Hervormde Gemeente van Zegveld is een levendige en actieve gemeente. In allerlei samenstellingen komen mensen bij elkaar, in de kerk, in de Voorhof, bij mensen thuis. Samen luisterend naar de Bijbel, nadenkend over wat geloven in deze tijd betekent en hoe dat onze verhouding tot elkaar, tot mensen om ons heen en tot de wereld beïnvloedt. De kerk organiseert allerlei activiteiten voor kinderen, tieners, jongeren, jongvolwassenen, jonge gezinnen, volwassenen en senioren. Activiteiten waarin geloven steeds centraal staat, maar waar we ook samen ontspannen met elkaar omgaan. Daarmee biedt de Hervormde Gemeente een uitgebreid sociaal netwerk, niet alleen voor de eigen leden, maar voor alle dorpsbewoners die daar behoefte aan hebben. Onze intentie om een groene kerk te zijn wordt duidelijk zichtbaar in het huidige restauratieplan van de kerk, waarin rekening is gehouden met schepping, klimaat en duurzaamheid.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Wij kopen duurzame energie in en schenken in ons kerkelijk centrum alleen nog maar eerlijke koffie van Woord en Daad, waarvan de opbrengst ten goede komt aan boeren en kansarme jongeren in Nicaragua.

Commitment

De komende jaren staat een grote restauratie op het programma. Het probleem van de vochthuishouding in de kerk wordt aangepakt, de vloerverwarming en het ventilatiesysteem worden duurzaam vernieuwd . Zo krijgt de kerk een gezond, comfortabel en energiezuinig binnenklimaat. Daarnaast wordt de CO2-uitstoot verlaagd door minder en duurzamere energie te gebruiken. Met de inspanningen van nu kunnen we de komende generatie ontlasten van hoge energie- en onderhoudskosten.

Contact met N.H. kerk Zegveld

Adres:
Hoofdweg 72
Zegveld 3474 JG
stuur ons een mail