GROENE KERK

Martinuskerk

contact deze kerk

Onze kerkgemeenschap wil in het spoor van Jezus en de Bijbel een plek zijn van spiritualiteit, bezinning op de vragen van leven en samenleven, en aandacht voor en ontmoeting van mensen. Ze hoopt dat er van haar een stimulans uit gaat voor het vinden van geluk en voor meer kwaliteit in de relaties van mensen. De PKN Warnsveld/Leesten is een pluriforme kerk waarin alle gezindten welkom zijn die zich willen deelnemen aan een veelheid van zinvolle bezigheden. Er worden via BG&O heel veel activiteiten georganiseerd (zie agenda op website: http://pknwarnsveld.nl/bgo). Ook de kindernevendienst (4-12 jaar) en Kids In Church (12-16 jaar) zijn zeer bedrijvig.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Wat doen we al groen?

We schenken al FairTrade-koffie sinds jaar en dag en er hangen overal spaarlampen in onze gebouwen. Maar dit was tot nu toe dan het zogenaamde ‘laaghangend fruit’ dat makkelijk was te plukken. We hebben nu, voor zover mogelijk, de collectes in het eerste kwartaal in 2018 gekoppeld aan duurzame doelen. Ook de buitenlandse projecten die we steunen willen we zoveel als mogelijk is, richten op duurzaamheid. Want armoede heeft in vele landen en gebieden op aarde te maken met klimaatoorzaken en oneerlijke handelspraktijken cq. uitbuiting. De klimaatacties van KerkInActie bijvoorbeeld hebben steeds onze aandacht bij de collectes.

Commitment

Wat gaan we verder doen?

Een groene kerk is niet iets voor een klein groepje maar we willen graag de hele gemeente erbij betrekken: iedereen kan een steentje bijdragen voor zover iemand dat thuis al niet doet. Ook zoeken we samenwerking met PKN Zutphen op dit terrein. Zij hebben immers al een paar jaar ervaring.

Het eerste idee is nu om vanuit de diaconie onze betrokkenheid op de natuur en onze zorg voor de schepping in concrete en groene daden om te zetten. We willen hiervoor zoveel mogelijk de binding met andere activiteiten in het dorp en omgeving proberen te zoeken. In voorjaar/zomer 2018 gaan we het jaarthema “Het Groene LAB” (=’Lokale Activiteiten Bank’) integraal uitwerken. Activiteiten die we kunnen doen in dit verband zijn:

 Kindernevendienst gaat vierkantemetertuintjes maken met de plantjes van de actie van AH

 KIC gaat met Vogelwerkgroep Zutphen op pad

 BG&O heeft discussiegroep over “God in de winkel”

 Kerkdienst met het thema: “Hoop voor de schepping”

Startdag 2018 presenteren we dan onze activiteiten in en rondom de kerk en in een kraam dit project Het Groene LAB. rnKortom, door meerdere initiatieven te koppelen komen allerlei groene activiteiten bijeen en worden deze hopelijk ook versterkt de komende jaren.

Contact met Martinuskerk

Adres:
Kerkplein 1
7131 AE Warnsveld
stuur ons een mail