GROENE KERK

Martinikerk – Groningen (PKN)

contact deze kerk

In het hart van Groningen staat de prachtige Martinikerk.
Elke zondag komen in deze eeuwenoude kerk een paar honderd mensen bij elkaar. Ouderen én jongeren. De meerderheid vanuit de overtuiging dat ze God vonden. Maar er zijn ook anderen die ongedwongen willen zoeken naar meer tussen hemel en aarde.
In onze diensten gaat het veel over Jezus Christus. Dat komt omdat we Hem als onze Bevrijder zien. Wij zien God in Hem. Bij Hem komen we op adem. We laten ons inspireren door Zijn woorden en Zijn Geest. Vanuit ons geloof zetten we ons in voor elkaar en voor het welzijn van de stad.

Toegewijd aan Christus, tijdloos, vriendelijk, dienstbaar aan de stad, verbonden met de wereldkerk.

De Protestantse Wijkgemeente Martinikerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Groningen. Onze gemeente is in 1984 ontstaan uit twee Hervormde gemeenten die samengingen: de Sionskerk in de Korrewegwijk en de Filadelfiakerk in de Oosterparkwijk.

De gemeente is orthodox in haar beaming van de vroegchristelijke belijdenissen, gereformeerd in haar belijden en in haar liturgie. Ze gelooft in Jezus Christus als opgestane Heer, ze beschouwt de Bijbel als Woord van God en ze ziet zichzelf als discipelen van Christus: ze laat graag nieuwe mensen delen in het evangelie. Vanuit haar christelijke identiteit draagt ze met liefde bij aan het maatschappelijk welzijn van de stad Groningen.

Door haar oorsprong weet de gemeente zich geroepen om zorg te dragen voor de Korrewegwijk en de Oosterparkwijk. In 1988 werd het missionair-diaconale centrum Het Pand aan de Padangstraat in de Korrewegwijk geopend. In 2014 kreeg Het Pand een nieuwe locatie aan de Madoerastraat in de Korrewegwijk. Het Pand heeft zich ontwikkeld tot een plaats waar diaconaat en evangelisatie hand in hand gaan, en waar regelmatig zondagse vieringen worden. Voor gemeenteleden van onze wijkgemeente is Het Pand een inspiratieplek en een oefenplaats voor missionair in het leven staan.

Rondom Het Pand is een nauwe samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk te Groningen (de Tehuisgemeente) ontstaan. Sowieso helpen in Het Pand vrijwilligers uit verschillende Groningse geloofsgemeenschappen mee. Onze wijkgemeente weet zich verbonden met de andere orthodoxe gemeenten in Groningen en de Ommelanden. Het uitgesproken én open karakter van onze gemeente trekt tweemaal per zondag mensen vanuit Stad en Ommeland naar de Martinikerk.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Beleid en aanpak
– Opstellen team Groene Kerk
– Samenwerken met een groep actievelingen op het gebied van Groene Kerk binnen PGG (Protestantse Gemeente Groningen)

Bewust inkopen doen
– Gebruik van minder papier door de liturgie niet meer voor elke dienst af te drukken

Omgaan met geld
– Collectes met een link naar duurzaamheid/klimaat.

Energie en klimaat
– Een deel van de zondagse avonddiensten  is in de wintermaanden verplaatst naar Het Pand, om zo stookkosten te verminderen.

Geloof en inspiratie
– Kerkdiensten waarin het thema duurzaamheid (of zorg voor Gods Aarde en alles wat daarop leeft) naar voren komt of een hoofdrol krijgt, in zowel bijbellezing, preek, liederen en gebed.
– Gemeenteavond over Groene Kerk
– Bijbelkring waarin het boek ‘Eenvoudig leven’ van Sam Janse werd gebruikt voor gesprekken.
– Vertegenwoordiging vanuit de wijkgemeente Martinikerk in de oecumenische denktank Groen Geloven Groningen (www.groengelovengroningen.nl)

Schepping en natuur
– Liturgisch bloemschikken op liturgische hoogtijdagen
– Maandelijkse groene buitentips in de nieuwsbrief

Commitment

Continueren met wat er al wordt gedaan.

Beleid en aanpak
– Jaarplan plus een 3-jaarplan maken met ideeën voor Groene Kerk. Deze worden verwerkt in een jaarkalender.
– Nieuwe openingen voor stappen onderzoeken. Tijdens een recemartinikerknte gemeenteavond over Groene Kerk zijn veel opties aangedragen waar we mee aan de slag kunnen.

Bewust inkopen doen
– Fairtrade koffie en thee
– Lokaal gemaakte koek of gebak
– Stoppen met het gebruik van wegwerpbekers, (her)starten met het gebruik van mokken voor de koffie die afgewassen kunnen worden (zowel mokken als vaatwasser zijn aanwezig).
– Bij de boodschappen voor bijvoorbeeld een gemeenteweekend of startzondag meer plantaardige opties inkopen.

Omgaan met geld
– Onderzoeken welke investeringen er nu worden gedaan met het geld, en welke duurzamere alternatieven er (haalbaar) zijn.

Energie en klimaat
– Overleg of het mogelijk is om minder verlichting aan te doen tijdens de diensten

Geloof en inspiratie
– Een aantal themazondagen benoemen, bijvoorbeeld een dag in het voorjaar, Michazondag, dierendag.
– Kinder- en jeugdwerk actief betrekken bij deze thematiek, waarbij er bijvoorbeeld een ‘pakcollecte’ wordt gedaan (hierbij maken de kinderen briefjes met een opdracht (zoals: koop deze week geen groente in plastic) die de kinderen uitdelen aan de gemeenteleden).
– Een themakring starten
– Actieve terugkoppeling vanuit de oecumenische denktank Groen Geloven Groningen naar de gemeente. De gemeente uitnodigen om deel te nemen aan activiteiten die door deze groep worden georganiseerd (zoals lezingen, workshops etc).

Schepping en natuur
– Ochtend vogelen in de Onlanden (natuurgebied in Groningen) in het voorjaar
– Wandeling natuur in de stad en/of natuur rondom de Martinikerk

Contact met Martinikerk – Groningen (PKN)

Adres:
Martinikerkhof 3
9712 JG Groningen
stuur ons een mail