GROENE KERK

Leidse Binnenstadsgemeente Leiden

contact deze kerk

Wij zijn een geloofsgemeenschap waar, vanuit de joods-christelijke traditie, een verrassende uitleg van de Bijbel hoop, richting en ruimte geeft in tal van ontmoetingen. Inspiratie en vragen helpen verder, vastomlijnde zekerheden doen dat niet. We verbinden ons door te zoeken, te vieren en te leren. Dat komt in het bijzonder tot uitdrukking in de eredienst. Daar beleven we in een herkenbare en rijk geschakeerde liturgie ons geloof, in het bijzonder tijdens de hoogtijdagen in het kerkelijk jaar. We interesseren ons in elkaars geloofsrichting en -beleving. We ervaren ons geloof in de ruimte van de monumentale kerk met licht, stilte, rituelen en symbolen.  Het kenmerkt ons dat we als mensen met verschillende achtergronden, verbinding leggen met elkaar door gezamenlijk te zoeken naar het goddelijk geheim en de kracht van het Evangelie. Zo geven we ook richting aan ons diaconaal en pastoraal handelen. In onze gastvrije gemeenschap kunnen we daarbij zijn wie we zijn.

leiden-binnenstadsgemeente-compassie

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

  • We zijn een werkgroep duurzaamheid gestart. Samen met Energiek Leiden is een kernteam geformeerd om de energieonderzoeken bij vier kerkgebouwen te begeleiden.

Commitment

  • Op het vlak van energieverbruik gaan we aan de slag met het project ´Bewust groen met minder poen´. We gaan proberen minder energie te gebruiken. De energie die we nog nodig hebben willen we gebruiken voor energiezuinige apparaten. Die benodigde energie willen we voortaan duurzaam inkopen of waar mogelijk zelf duurzaam opwekken. Rond het onderwerp energieverbruik willen we ook het bewustzijn van en het niveau van informatie voor de gemeenteleden verhogen. Over het project `Bewust groen met minder poen´ kunt u hier meer lezen.
  • We organiseren een Scheppingszondag en we doen samen met Energiek Leiden mee aan de Leidse activiteiten rond de Dag van de Duurzaamheid
  • Aan de hand van het jaaroverzicht van onze beleggingen zal worden nagegaan wat de beste rendementen zijn vanuit de optiek van goed rentmeesterschap / duurzaamheid
  • De diaconie zal bezien hoe zij het thema duurzaamheid het beste kan oppakken

Contact met Leidse Binnenstadsgemeente Leiden

Adres:
Nieuwstraat 20
Leiden 2312 KC

via App Protestantse Kerk
stuur ons een mail