GROENE KERK

Hervormde Marekerk Leiden

contact deze kerk

Onze kerkelijke gemeente (Hervormd, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland) komt samen in de Marekerk. Er komen mensen uit de hele Leidse regio, waaronder veel studenten. Wij geloven in God de Vader, in zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan de mensen om ons heen en aan elkaar. Zo vormen wij een christelijke gemeenschap. Twee keer per zondag komen we samen om God te eren, meer over Hem te leren en elkaar te ontmoeten.  Wij geloven dat de Bijbel Gods woord is en dat hij daardoor tot ons spreekt. Daarom ligt de Bijbel altijd opengeslagen in ons midden. Daar laten wij ons door leiden. De kerkdiensten kenmerken zich door gebed, zang en uitleg over de Bijbel.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

  • We zijn een werkgroep ‘duurzaamheid’ gestart
  • Samen met Energiek Leiden is een kernteam geformeerd om de energieonderzoeken bij vier kerkgebouwen te begeleiden

Commitment

  • Op het vlak van energieverbruik gaan we aan de slag met het project ´Bewust groen met minder poen´. We gaan proberen minder energie te gebruiken. De energie die we nog nodig hebben willen we gebruiken voor energiezuinige apparaten. Die benodigde energie willen we voortaan duurzaam inkopen of waar mogelijk zelf duurzaam opwekken. Rond het onderwerp energieverbruik willen we ook het bewustzijn van en het niveau van informatie voor de gemeenteleden verhogen
  • Tijdens bid- en dankdagdiensten willen we bezinning stimuleren over onze opdracht om goed voor de schepping te zorgen (rentmeesterschap)

Contact met Hervormde Marekerk Leiden

Adres:
Langemare 48
Leiden 2312 GS

Twitter @marekerkstuur ons een mail