GROENE KERK

Kerk aan de Linge (PKN) Leerdam

contact deze kerk

Wie zijn wij

Kerk aan de Linge van Leerdam is een federatie van de Gereformeerde Bethelkerk en de Hervormde wijkgemeente Noord.  Hoewel er volgens de kerkorde van de PKN nog twee kerkenraden zijn, functioneert binnen de federatie in de praktijk één kerkenraad. De wens is om ook formeel, door een fusie, te komen tot één Protestantse Gemeente Kerk aan de Linge in Leerdam. De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk en de Centrale kerkenraad van de Hervormde Gemeente hopen in de loop van 2017 de fusiebesluiten te kunnen nemen.

Sinds september 2013 is binnen Kerk aan de Linge de werkgroep duurzaamheid werkzaam. De groep is begonnen met het uitvoeren van een 0-meting,  voorlichting en een aantal concrete acties. Reeds in maart 2014 kon het schildje Groene Kerk worden bevestigd aan de gevel van de Bethelkerk. Kerk aan de Linge was op dat moment de veertigste Groene Kerk van Nederland.

Door actieve en intensieve voorlichting en het organiseren, ondersteunen en faciliteren van diverse activiteiten binnen de kerk heeft de groep binnen de kerkelijke gemeente veel draagvlak voor haar inspanningen verworven. In het voorjaar van 2015 werd de kerk officieel erkend als Fairtrade kerk. Begin 2016 werd zij uitgeroepen tot winnaar van de plaatselijke Millenniumprijs 2015 vanwege de meest verdienstelijke inzet voor de millenniumdoelen.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Het startpakket van de Groene kerkenactie vormde en vormt nog steeds het kader voor de inzet van de werkgroep. Aan de hand daarvan hebben we tot nu toe het volgende gedaan:

Invalshoek beleid en aanpak:

Er is een 0-meting uitgevoerd en actieve voorlichting gegeven via nieuwsbrieven en de kerkbode. Er is veel samengewerkt met andere groepen binnen de kerk en we zijn aanwezig geweest op Millenniummarkten en -avonden van Team2015 Leerdam

 

Invalshoek geloof en inspiratie:

We hebben themadiensten georganiseerd: “Liefde voor de aarde”,  “Leven om te dienen” en “Wat hebben wij nodig” en een filmvertoning voor jongeren: “Bloed, zweet en luxeproblemen”. We zoeken verbinding met het jaarthema 2015; “De Bijbel, een huis om in te wonen”. Verder organiseerden we een openbare avond over geloof en duurzaamheid, hielden we acties in de 40-dagentijd en Michazondagen.

 

Invalshoek energie en klimaat:

Op het dak van de Bethelkerk zijn zonnepanelen en dubbele beglazing geplaatst, de toiletten bevatten nu bewegingsmelders, en de bordjes van de nooduitgangen worden verlicht met ledlampen. Op deze manier besparen we flink wat energie in de kerk. Verder hebben we douchetimers uitgereikt en autoloze zondagen uitgeroepen op de Michazondagen.

 

Invalshoek Schepping en Natuur:

Met de start van het winterseizoen 2014 is een bezoek gebracht aan natuurcentrum De Schaapskooi.

 

Invalshoek bewust inkopen doen:

We gebruiken fairtrade producten bij kerkelijke activiteiten en fairtrade Avondmaalswijn. Het 40dagentijd project ging over consuminderen, voedselverspilling en acties voor Voedselbank. Verder is een thema-avond georganiseerd voor jongeren over fairtrade en duurzaamheid.

 

Invalshoek geld:

Een deel van eht spaargeld van de kerk is ondergebracht bij de ASN-bank, de beleggingen bij Oikocredit zijn verhoogd en diaconale acties van ZWO zijn gekoppeld aan het thema duurzaamheid.       

 

Commitment

 

In september 2016 presenteerde de werkgroep een beleidsplan voor de komende vier jaar. U kunt het hier downloaden. In het plan is vastgelegd dat de groep de komende vier jaar jaarlijks (nieuwe) acties organiseert rond één thema. In 2016/2017 is gekozen voor het thema Schepping en Natuur, in 2017/2018 voor het thema Energie en Klimaat, in 2018/2019 voor het thema Bewust inkopen doen en in 2019/2020 voor het thema Geld.

 

Missie

De werkgroep ziet het als haar roeping om op basis van het startpakket van de Groenekerkenactie  binnen Kerk aan de Linge voortrekker te zijn om als plaatselijke geloofsgemeenschap de belofte waar te maken als deelnemer aan  de “beweging van geloofsgemeenschappen, die een andere weg inslaan en samen vormgeven aan een duurzaam, eerlijk en rechtvaardig gemeente-zijn”.

Visie

Aan haar missie wil de werkgroep vormgeven door het thema duurzaamheid op een aansprekende manier te verbinden met het werk van bestaande kerkelijke commissies en groepen en met het leven van de leden van de gemeente. Zij wil daarbij niet belerend zijn, maar een inspirerende, aanmoedigende, en faciliterende rol vervullen. Haar acties zullen worden gekenmerkt door laagdrempeligheid, werkbaarheid en herkenbaarheid. Het thema duurzaamheid wordt in de acties op een zichtbare manier tot uitdrukking gebracht. Waar mogelijk legt zij verbindingen met (initiatieven van) andere Leerdamse kerken en met groepen of organisaties buiten de kerk, die samen met haar willen werken aan duurzaamheid. Het toekomstbeeld van de werkgroep is dat het thema duurzaamheid in de volle breedte van het leven en werk van Kerk aan de Linge wordt verankerd.

Voor de acties in  komende seizoen 2016/2017 heeft de werkgroep op basis van het thema Schepping en Natuur een flyer gemaakt die verkleind hieronder is weergegeven.

 

 

 

Contact met Kerk aan de Linge (PKN) Leerdam

Adres:
Hervormde wijkgemeente Noord
Drossaardslaan 62
4143 BD Leerdam
Nederland

Gereformeerde Kerk (Bethelkerk)
Westwal 29a
4141AP Leerdam
Nederland

http://www.pknleerdam.nl
stuur ons een mail