GROENE KERK

Lebuïnuskerk – Protestantse Gemeente Deventer

contact deze kerk

In de Lebuinuskerk in Deventer heeft de Protestantse Gemeente Deventer haar huis. We zijn een levendige kerkgemeenschap met ongeveer 2000 leden, twee predikanten, een cantor-organist, een jeugdwerker en veel vrijwilligers. We willen een open kerk zijn, onze inzet is om jong en oud meer met elkaar te verbinden en ook mensen van buiten zijn welkom, iedereen die binnenkomt brengt inspiratie mee. Het gebouw ademt de spiritualiteit van eeuwen, het licht valt royaal naar binnen: wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, je mag je welkom weten om er te eenvoudigweg te zijn, hier en nu. De kerk is een baken in de stad. We maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en zijn verbonden met de andere stadshartkerken voor verdiepende lezingen en oecumenische vieringen. De diaconie neemt het voortouw in de betrokkenheid bij mensen die in armoede of aan de rand van de samenleving moeten leven. We doen mee in het diaconaal centrum ‘Meester Geertshuis’. Als Fair Trade gemeente willen we bijdragen aan bewustwording, een stapje in de richting van een rechtvaardiger wereld. We willen ons inzetten voor een duurzame wereld.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

Onze kerkgemeenschap gebruikt Fairtrade koffie, thee, suiker en avondmaalswijn. Tijdens de landelijke Fairtrade-weken bieden we de kerkgangers Fairtrade chocola of koek aan met de boodschap dat de producent een eerlijke prijs krijgt voor zijn product. In het winkeltje van de kerk zijn i.s.m. de wereldwinkel Fairtrade producten te koop.
We hebben samen met het Meester Geertshuis en diaconaal Kruispunt de actie “Deventer geeft Warmte” georganiseerd, gericht op het tegengaan van energiearmoede.
We hebben milieu benoemd als diaconale taak en we hebben dit vastgelegd in ons beleidsplan.

Commitment

We zoeken een balans tussen activiteiten gericht op bewustwording en op uitvoering. Een van de ideeën om de dialoog over duurzaamheid in onze gemeente vorm te geven en inspiratie op te doen, is om in het voorjaar een themamaand “Zorg voor de schepping” te organiseren. We willen dit vormgeven samen met onze taakgroep Kerk in de Stad, de taakgroep Eredienst, de predikanten, de jongeren werkgroep “Kolder op Zolder”, de Fairtrade werkgroep en iedereen die met dit thema aan de slag wil. We willen dit samen doen. Een concrete actie die daarnaast op touw staat is het plan om ons wijkgebouw te verduurzamen door isolatie en zonnepanelen én door verbinding te zoeken met de verduurzaming van deze oude stadswijk.

Contact met Lebuïnuskerk – Protestantse Gemeente Deventer

Adres:
Kleine Poot 7
7411 PE Deventer
stuur ons een mail