GROENE KERK

Kruiskerk – Eerbeek

contact deze kerk

Wij zijn een pluriforme moderne kerkgemeente met een veelkleurig palet aan geloofsbeleving van haar leden, van confessioneel tot vrijzinnig (alle kleuren). Wij zijn een herberg waar mensen elkaar ontmoeten en betrokken zijn op elkaar en bij de samenleving. Hierin zijn respect, openheid, het geloofsgesprek, muziek, theater en humor belangrijke pijlers. Ook zijn we ons bewust van ons rentmeesterschap t.a.v. de schepping.

We pogen samen in geloof te groeien, leven mee bij lief en leed en richten ons als een Licht van de wereld naar buiten. Dragen en dienen in al onze veelkleurigheid is ons motto.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

In 2016 en 2017

• Op een gemeenteavond zijn met gemeenteleden ideeën geïnventariseerd om op te pakken en daarna is er een prioriteitenlijst opgesteld.

• Themadienst rond dankdag over duurzaamheid.

• Filmavond met vertoning “Before the flood”.

• Landelijke groene kerkendag bezocht en erover bericht in het kerkblad.

• De energiecommissie denkt na over zonnepanelen en verbetert het temperatuurbeheer in de kerkruimtes om zo energie te besparen.

• Er zijn verbanden gelegd met de jaarlijkse kerkenmarkt (2e handsspullen), de Stichting kinderkledingbeurs Eerbeek (2e hands kinderkleding) en met de Wereldwinkel.

• Er loopt reparatiecafé: Reparatie aangebrachte spullen en apparaten.

Commitment

• Klimaatavond in februari met RTL-weerman Reinier van der Berg. Inleiding over de klimaatverandering en de consequenties ervan voor de wereld

• Een themadienst in maart rond het onderwerp duurzaamheid, met medewerking van enkele gemeenteleden.

• Scheiden afval in de kerk daadwerkelijk invoeren.

• Start maken met zonnepanelen te plaatsen op het platte dak van de ontmoetingsruimte en de hal van de kerk.

• Het beleidsplan 2013 -2017 wordt geactualiseerd met een nieuwe geldigheidsduur van 4 jaar. Hierin zal ook het commitment van de kerkenraad vastgelegd worden t.a.v. het nemen van acties in het kader van de groene kerk door per jaar minimaal 1 doel te stellen.

Contact met Kruiskerk – Eerbeek

Adres:
Dr. Gunningstraat 27
6961DJ Eerbeek

www.pkneerbeek.eu
stuur ons een mail