GROENE KERK

Kogerkerk, Koog aan de Zaan

contact deze kerk

De Kogerkerkgemeente (officieel de Hervormde gemeente van Koog aan de Zaan en Zaandijk) maakt deel uit van de Protestantse kerk Nederland. Zij wil een open en gastvrije gemeente zijn, die – geïnspireerd door het Bijbelse visioen van vrede en gerechtigheid en met zorg voor de aarde – zich inzet voor mensen dichtbij en veraf.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

  • In het ‘zincafé’ van 21 maart 2014 stond duurzaamheid centraal (zie hieronder)
  • We gebruiken Fairtrade producten en de Wereldwinkel verkoopt maandelijks Fairtrade producten in de kerk.
  • Recentelijk hebben we duurzame LED-verlichting en voorzetramen in de kerk aangebracht. Ons kerkblad wordt sinds dit jaar ook per mail aangeboden, hiermee besparen we papier, enz.
  • Wij beleggen deels groen.

Zincafé 21 maart 2014: ‘Een zonnige toekomst voor onze aarde, ideeën voor een duurzame wereld’, door Marjan Minnesma, Urgenda.

Marjan Minnesma is directeur van de stichting Urgenda, zij is al 3 jaar achter elkaar nummer 1 van de Duurzame 100 van Trouw. Urgenda staat voor urgente agenda voor een duurzame toekomst van Nederland. Marjan vertelde met een enorme gedre
venheid en kennis van zaken over haar ideeën en inzet voor verduurzaming van onze wereld.

 

De klimaatverandering baart haar het meeste zorgen. Die leidt tot hogere temperaturen en extreem weer, die op hun beurt weer voedselschaarste veroorzaken. Klimaatverandering kan alleen worden tegengehouden (of in ieder geval vertraagd) door vermindering van de CO2- uitstoot. Zij vindt dat die doelstelling al in 2030 bereikt moet zijn. Als we haast maken en overheid en bedrijfsleven samen werken, kan dat volgens haar. Zij is relatief positief over de rol van het bedrijfsleven bij de verduurzaming van de economie.

 

 

Belangrijke pijlers voor vermindering van de CO2- uitstoot zijn: zo min mogelijk fossiele brandstof gebruiken en een ‘circulaire’ economie tot stand brengen. In plaats van fossiele brandstof zou meer gebruik gemaakt moeten worden van andere vormen van energiewinning: uit zon, wind en (getijden
)water. Andere mogelijkheden voor vermindering van de CO2-uitstoot zijn onder andere minder autorijden en als je auto rijdt elektrisch rijden; (deelnemen aan) autodeelprojecten (bijvoorbeeld via snappcar.nl); meer gebruik maken van openbaar vervoer; minder vliegen; als je een nieuw apparaat koopt erop letten dat het energiezuinig is (A++) .

 

Een circulaire economie betekent hergebruik van grondstoffen. Dat gaat niet alleen om scheiding van afvalstoffen, maar vooral om het zodanig maken van producten, dat deze na gebruik in onderdelen uit elkaar gehaald kunnen worden, zodat deze weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Zo is bij de inrichting het kantoor van Urgenda samengewerkt met TurnToo. Bij T
urnToo blijft de producent eigenaar van het product en de grondstoffen blijven beschikbaar voor nieuwe generaties producten. Deze methode is mogelijk bij de fabricage van allerlei producten.

 

De meest actuele ideeën van Urgenda zijn neergelegd in een rapport/actieplan, dat eind maart van dit jaar uitkwam en dat is getiteld “Nederland 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt.” Daarin is een agenda voor 5 keer anders opgenomen: anders wonen, anders van A naar B, anders eten, anders produceren, anders energie opwekken. De aanwezigen kregen dit rapport uitgereikt. Wie er niet was en belangstelling heeft voor het rapport, kan het opvragen bij Stichting Urgenda, info@urgenda.nl, tel.020 3300566; of beter nog hier downloaden.

Commitment

Wat gaan we doen?

We bekijken of we op het gebied van duurzamere energie nog verbeteringen kunnen halen.

 

Contact met Kogerkerk, Koog aan de Zaan

Adres:
Kerkstraat 14
1541 HA Koog aan de Zaan
Nederland

stuur ons een mail