GROENE KERK

Koningskerk

contact deze kerk

Wij zijn een gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Zwolle Zuid met ongeveer 1400 leden. Er is een werkgroep schepping opgericht om uiting te geven aan het belang dat we (willen) hechten aan een rechtvaardige, christelijke omgang met de schepping.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

• een enquête in de kerk over duurzaam kerk zijn;
• filmavond met een groene documentaire;
• verschillende avonden met sprekers (Reinier van den Berg, Martine Vonk);
• er is een actie opgezet omtrent zwerfafval rapen;
• in de kerkdienst is er regelmatig aandacht voor natuur en milieu.

Commitment

• het organiseren van een ‘duurzame markt’ met informatie, workshops en demonstraties.
• Met de koster een plan bedenken voor het duurzaam inkopen van de kerkelijke benodigdheden.
• Een advies inwinnen voor het vergroenen van het perceel van de kerk;
• een onderzoek opstarten naar de mogelijkheid van zonnepanelen op het dak;

Contact met Koningskerk

Adres:
Landsheerlaan 5
8016 ET Zwolle
stuur ons een mail