GROENE KERK

Kapel Huize Glorieux Eindhoven

contact deze kerk

Glorieuxpark is gelegen in het centrum van Eindhoven en opgericht door de Zusters van Barmhartigheid. Het park biedt woonruimte aan kwetsbare ouderen. Naast religieuzen, verblijven er ook niet-religieuze ouderen in zelfstandige woon(zorg)appartementen. Glorieuxpark is eigendom van Kerkelijke Instelling Erfgoed Glorieux en heeft ook de beschikking over een kapel.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Glorieuxpark is reeds 10 jaar bezig met het verduurzamen van de gebouwen en installaties op het park. Inmiddels zijn een viertal woongebouwen afgesloten van het gas. Op dit moment wekken we 400.000 kWh aan zonne-energie op per jaar en zijn of worden de oudere gebouwen en installaties gerenoveerd en “energie zuiniger” gemaakt. Ook in het gebruik en verbruik van materialen wordt gekeken naar vermindering gebruik en beperking van verspilling.

Commitment

Wij zijn voornemens om het Glorieuxpark op termijn zelfvoorzienend te laten zijn voor wat betreft de energiebehoefte. Een bijzondere opgave, omdat we ook een aantal monumentale gebouwen hebben.

Contact met Kapel Huize Glorieux Eindhoven

Adres:
stuur ons een mail