GROENE KERK

Johanneskerk – Leersum (PKN)

contact deze kerk

De gemeente rond de Johanneskerk is een kleine, hechte gemeenschap waarbinnen mensen goed naar elkaar omzien. Mensen kennen elkaar, leven met elkaar mee. Wie als gast of nieuwkomer op zondagmorgen de kerk binnenloopt, wordt meestal direct gezien, aangesproken en welkom geheten.
De gemeente is klein maar vitaal, we tellen niet in ‘aantallen’ maar vieren, leren en dienen op onze eigen wijze. Bescheiden én zelfbewust proberen we te doen waartoe we als gemeente geroepen zijn: de lofzang gaande te houden, God en onze naaste met liefde te dienen en zo te werken aan Zijn koninkrijk, met alle gaven en talenten die er binnen de gemeente zijn.

De zondagse eredienst neemt in onze gemeente een belangrijke plaats in. De gemeente houdt van theologische diepgang in een goede Schriftuitleg en in de gebeden, en een verzorgde liturgie. “Liturgie is het kloppende hart van de kerk”. Samen met de cantor en cantorij streven we naar een gezond evenwicht in de liturgie tussen vernieuwing en traditie. In de eredienst proberen we verbindende taal te gebruiken waarbij ook de symboliek zonder woorden een belangrijke rol speelt (Paaskaars, liturgisch bloemschikken, doopsteen, enz.)
Kinderen hebben hun eigen plek in onze diensten. Als de eigen predikant voorgaat, is er kindernevendienst. Met enthousiasme en creativiteit zoekt de leiding van de kindernevendienst naar mogelijkheden om met weinig kinderen toch elkaar te blijven zien, horen, meenemen op de weg van het geloof.
Crèche is er ‘op aanmelding’, dus als er ouders zijn die met kinderen van 0-4 willen komen, kunnen die zich aanmelden en wordt er een oppas geregeld.

De Johanneskerk werkt samen met de R.K. Parochie Sint Maarten (Geloofsgemeenschap Sint Andries in Leersum) en de Protestantse gemeente in Doorn (Maartenskerk).
Enkele keren per jaar zijn er oecumenische vieringen die georganiseerd worden vanuit het Oecumenisch Platform Leersum waarin samenwerken de Geloofsgemeenschap Sint Andries, de Michaelkerk(PKN)- en Johanneskerkgemeente(PKN).

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

Herinrichting van de kerktuin (Johanneshof) met bloemenrijk grasland en zoveel mogelijk inheemse planten, struiken en bomen. Verder is de regenwaterafvoer afgekoppeld en wordt naar een wadi geleid. De Johanneshof is vrij toegankelijk voor mensen en trekt hopelijk veel vogels, insecten en andere dieren.
Verduurzaming van het kerkgebouw, door spouwmuurisolatie, isolatieglas en zonnepanelen.
Vanuit het programma Ontmoeten & Verdiepen wordt regelmatig aandacht besteed aan onderwerpen die klimaatverandering en duurzaamheid raken, zoals ‘Nederland Schoon’, ‘gevolgen van klimaatverandering’ en ‘een economie met een menselijk gezicht’.

Commitment

Verder met de genoemde onderwerpen en het organiseren van een meer gestructureerde aanpak samen een werkgroep.

Contact met Johanneskerk – Leersum (PKN)

Adres:
Lomboklaan 9
3956 DE Leersum
stuur ons een mail