GROENE KERK

Ichthuskerk Zoetermeer

contact deze kerk

De Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord wil een pluriforme en open geloofsgemeenschap zijn met ruimte voor ieder gemeentelid om invulling te geven aan haar en zijn geloof. Een gemeenschap, protestants van kleur en in goed contact met andersgelovigen en andersdenkenden, in de buurt en in de stad. Een geloofsgemeenschap die haar hart vindt in de omgang met God, die voortdurend bouwt aan gemeenschap met elkaar en die zich uit bewogenheid inzet voor de samenleving. Fundamenteel voor deze geloofsgemeenschap is het evangelie in de Geest van Christus. We hechten sterk aan openheid en veelvormigheid. Een gemeenschap die zich verdiept in de samenleving om haar heen. Tevens verdient het meer dan aandacht dat we kennis en inzicht hebben van leefstijlen binnen de samenleving waarin wij kerk zijn.

Missie: Vanuit Gods Geest zoeken we als pluriforme geloofsgemeenschap bezieling in geloof, hoop en liefde. Zo willen wij een plaats zijn waar we God kunnen ontmoeten en in dialoog treden zowel naar binnen als naar buiten, dichtbij en veraf.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

Al enkele jaren is er in de 40-dagen tijd aandacht voor problemen in de landbouw in bijvoorbeeld Afrika door klimaatverandering

Bij een van de gesprekskringen is een Micha cursus gedaan.

In het kerkgebouw zijn spaar/ledlampen toegepast en bij de verbouwing (2014/2015) is er ook aandacht geweest voor hergebruik van materialen (vrijwel alle hout en materialen die vrijgekomen zijn bij de herinrichting incl. banken)

De wijkgemeente participeert ook in de De Hof van Seghwaert in de wijk. Doelstelling Stichting ‘De Hof van Seghwaert’: ‘Meer mensen in onze samenleving laten participeren en maatschappelijke activering stimuleren door behoud en ontwikkeling in eigen beheer van een groene oase in de wijk, de historische perenboomgaard Hof van Seghwaert. De stichting biedt hier een platform voor groene bewonersprojecten en een ontmoetingsplek voor bewoners die zich willen inzetten en bijdragen aan het welbevinden en de leefbaarheid in en van de wijk.’

Er is een Werkgroep Duurzame Ichthus opgezet.

Commitment

Er wordt samen met de kerkrentmeesters gekeken naar mogelijkheden tot energiebesparing in de Ichthuskerk.

Er gaat een zonnepanelen project starten. Realisatie van uiteindelijk 10 kWp zonne-energiesysteem.

Workshop bij startweekend september 2019 Duurzaamheid & Leven

Contact met Ichthuskerk Zoetermeer

Adres:
Parkdreef 258, 2724 EZ Zoetermeer
stuur ons een mail