GROENE KERK

PKN Hofkerk Goor

contact deze kerk

De Hofkerk in Goor is een open, pluriforme gemeente, met ruim 1000 leden en één full-time predikant. Tot de Protestantse Gemeente Goor behoren naast de kern Goor, ook twee agrarische buurschappen van de voormalig aangrenzende gemeente Markelo. Goor en Markelo maken deel uit van de burgerlijke gemeente Hof van Twente.

Tot de gemeenschap van de Hofkerk behoren de leden van de Protestantse Gemeente Goor, een groot aantal gastleden en iedereen die deelneemt aan de kerkdiensten, activiteiten (zowel als deelnemer of als vrijwilliger) en ontmoetingen, zoals bijvoorbeeld maaltijdgroepen, inloop-koffiemorgen, gespreksgroepen, enz. Er is Open Jeugdwerk in de Jeugdkelder de Bunker. Hieraan is een professioneel jeugdwerker verbonden.

‘Aanwezig zijn’ en ‘ontmoeting’ zijn kernwoorden in het beleid van de Hofkerk. Ontmoeting met God, de verhalen van geloof, hoop en liefde, met elkaar en met de wereld.

Naast de kerkdiensten op zondag zijn er verschillende ontmoetingsgroepen. Versneld door de coronacrisis heeft deze vorm het in zich om uit te groeien tot nieuwe vormen van kerk-zijn. In de kerkdiensten wordt zo veel mogelijk de verbinding gelegd met de actualiteit en het leven van mensen.

Vele vrijwilligers zetten zich in voor de verschillende activiteiten, onder het motto: “God heeft geen andere handen, dan handen van mensen.” In dat geloof proberen wij een warme ontmoetingsplek te zijn.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Onze werkgroep “Groene Kerk” is opgericht in 2018, bestaande uit 3 leden, nadat de verbouwing
van het kerkelijk centrum “De Klokkenkamp” klaar was, begin 2017. We hebben ons toen vooral ingezet,
om fairtrade-koffie en -thee te gebruiken. Vanwege de prijs was daar eerst weerstand tegen,maar nu niet meer!
Na de verbouwing van de Klokkenkamp zijn er 25 zonnepanelen geplaatst.

Verder maken we gebruik van ‘groene’ schoonmaakmiddelen en wordt afval gescheiden afgevoerd.

Tot slot is er een samenwerking met de “Stadslandbouw” voor onze eetprojecten. Met vrijwilligers uit de gemeente wordt groente en fruit verbouwd op gemeentelijke grond, die anders niet in gebruikt zou zijn. De opbrengst van de (grote) tuin is voor lokale eetgroepen, zoals in de Hofkerk. De rest gaat naar de Voedselbank.

 

Commitment

Er is plek voor nog meer zonnepanelen, die we willen plaatsen.
Isolatiemogelijkheden van onze Hofkerk willen we verder onderzoeken.
Onze kerk is oud, een monument, en moeilijk te isoleren….

Gemeenteleden bewust maken op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld vaker de fiets nemen, geen voedsel verspillen enz.

Contact met PKN Hofkerk Goor

Adres:
Diepenheimseweg 2,
7471 LX Goor.
stuur ons een mail