GROENE KERK

Open Hof Hillegom

contact deze kerk

Het koninkrijk van God omvat alle aspecten van het leven. Het gaat om leven in dankbaarheid aan God die zijn Zoon voor ons gegeven heeft. En het vandaar uit leven in liefde met elkaar en met de mensen om ons heen. Maar het gaat ook om het goede beheer van de wereld die God geschapen heeft. We hebben daar als mensen die Jezus willen volgen een verantwoordelijkheid. Binnen het mogelijke willen we ook op dit gebied ervan getuigen dat we dankbaar zijn voor al het goede wat God ons heeft gegeven en dat we daar verantwoord mee willen omgaan. En we willen elkaar ook ondersteunen om er in ieders persoonlijke leven vorm aan te geven.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • HR CV ketel geplaatst in 2013
 • Er zijn 12 zonnepanelen op het dak van de kerk geplaatst
 • Gedeeltelijke ledverlichting van het kerkgebouw
 • Aandacht voor de medemens door het organiseren van een wekelijkse inloop waar mensen uit Hillegom elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Dan zijn er activiteiten als een spelletjes middag, kaarten knippen en computerhulp
 • Daarnaast is er 2x per maand een eetcafé
 • Samenwerken met de voedselbank valt ook onder verantwoord omgaan met de schepping
 • Toevallig collecteren we deze maand een aantal keren ‘in natura’ , mensen worden verzocht producten mee te nemen en is er geen rondgang met de collectezak
 • Rond de feestdagen helpen wij met het samenstellen van pakketten (kunnen bezoekers ook producten inleveren of een gift doen waar cadeautjes met sinterklaas voor gekocht worden)
 • Van af en toe Fairtrade produkten en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen kopen hebben we nu vastgelegd dat dit altijd gebeurt

Commitment

 • Op de gemeenteavond toelichten waarom de kerk meer bewust met duurzaamheid bezig wil zijn
 • Een serie vieringen organiseren waarin duurzaamheid op verschillende gebieden aan de orde komt
 • In het kerkblad regelmatig aandacht schenken aan duurzaamheid
 • We zouden graag overstappen naar een duurzamere bank
 • We willen ook aandacht gaan besteden aan hoe gaan we om met ons geld, wat hebben we voor anderen en de kerk over? Ook hoe we als kerk omgaan met de heel beperkte middelen die we hebben. Ondanks dat het de kerk geld kost om de zonnepanelen te plaatsen hebben we er toch voor gekozen om het te doen
 • We gaan een stuk opstellen waarin we onze uitgangspunten opnemen en ook de keuzes die we maken. Denk aan bewust inkopen doen, jaarlijks bv minimaal een aantal keer duurzaamheid aan de orde stellen als thema van een viering enz.

Contact met Open Hof Hillegom

Adres:
Raadhuisstraat 3
2181AT Hillegom
Nederland

stuur ons een mail