GROENE KERK

Het Trefpunt Bennebroek

contact deze kerk

Geloven in God en behoren bij een geloofsgemeenschap is heilzaam voor mensen. De kerk wil open naar buiten zijn, en dienstbaar aan de mensen in de omgeving. Eén van de vormen is het Trefpuntcafé, waar mensen van binnen en buiten de kerk elkaar kunnen ontmoeten.
Een ander initiatief zijn de Ontmoetingsochtenden, voor het gesprek over onderwerpen die de mens bezighouden. Ook zijn er maandelijks koffie-ochtenden met een open inloop. Omzien naar elkaar wordt als een belangrijke waarde gezien.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • Duurzame en onderhoudsvriendelijke herstructurering van de buitenruimte
 • Milieuvriendelijk beheer van de tuin en bestrating door vrijwilligers
 • Aanschaf dubbel glas
 • Nieuwe HR-verwarmingsketels in cascade geschakeld
 • 64 Zonnepanelen
 • Fairtrade koffie en thee
 • Bij wijn is € 1 per fles voor SHERP, een ontwikkelingsproject in Kenia
 • Bij aanschaf van nieuwe spullen letten we op de milieu-impact en het energieverbruik
 • Schoonmaak met milieuvriendelijk  materiaal
 • Afvalscheiding
 • Beleggingsstatuut waarbij alleen belegd wordt in duurzame fondsen
 • Zoeken naar passende huurders om onze ruimten beter te benutten en geld te genereren om de dalende inkomsten te compenseren
 • De verhuur van een andere ruimte voor zeker 150 dagdelen aan dezelfde organisatie
 • Uitbreiding van de huiswerkklas
 • Uitbreiding van incidentele verhuur voor training, buurtbemiddeling, projectkoor, vergaderingen e.d. (niet in kerkelijk verband)
 • samen met de Vrije Evangelische Gemeente is inmiddels de plaats voor onze gezamenlijke avonddiensten geregeld op basis van het energieverbruik van de drie gebruikte gebouwen. In de vier warmste maanden wordt de dienst gehouden in de slechtst geïsoleerde kerk, in de vier koudste maanden in het gebouw dat het beste  geïsoleerd, en in de twee keer twee tussenmaanden in het derde gebouw.
 • in de duurzame tuin is een insectenhotel geplaatst
 • sept.19: de avond met Reinier v.d. Berg is geweest, met IVN en de Raad v. kerken, met heel veel belangstellenden.

Commitment

We willen vooral inzetten op bewustwording omdat het thema ‘vergroening’ nu vooral in praktische zin wordt opgepakt. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat het een vanzelfsprekend onderdeel in ons bestaan wordt waarvoor niet apart aandacht hoeft te worden gevraagd.
Omdat onze geloofsgemeenschap sterk vergrijst, hopen we hiermee ook jonge leden te inspireren.

sept. 2019:

* in 2020 weer een warme truien zondag

* ook in de kerk vragen we aandacht voor De week van de Duurzaamheid rond 10 oktober, door bv. De omgekeerde collecte te houden.

* we zoeken naar mogelijkheden om ook in de komende jaren bij duurzaamheidsactiviteiten aan te sluiten.

Contact met Het Trefpunt Bennebroek

Adres:
Bijweglaan, 1
Bennebroek 2121BE
Nederland
stuur ons een mail