GROENE KERK

‘Het Lichtpunt’ Zutphen (GKV)

contact deze kerk

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt te Zutphen

Wij zijn een vriendelijke, gereformeerde kerk in Zutphen. Een kerkgemeenschap van 550 heel verschillende mensen: jongeren en ouderen, solisten en groepsmensen, alleengaanden en gezinnen; uit alle opleidingsniveaus. We weten ons als mensen gevonden door Jezus Christus. Hij heeft ons verlost, geroepen en gezonden om samen met de wereldwijde kerk het begin te zijn van de nieuwe wereld die van God komt.

We houden van de woorden van Jezus: “Ik ben het licht voor de wereld. Iedereen die mij volgt, leeft in het licht en heeft zelf licht dat leven geeft”. Daarom draagt ons kerkgebouw de naam “Het Lichtpunt”. Het is een plek waar mensen leven rondom Jezus. Waar Jezus ons aanspreekt met zijn woord en ons in het avondmaal deel geeft aan zijn leven. Een plek waar Jezus ons oproept elkaar lief te hebben zoals hij ons lief heeft. De plek waar we met elkaar bidden, elkaar bemoedigen en van elkaar leren.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

. 2016 : Gehele platte dak voorzien van zonnepanelen
. Voorjaar 2019 was er een prijsvraag waarbij een bedrag werd ingezet voor de beste groene ideeën. Ingebrachte ideeën zijn ingezet voor het totaalplan duurzaamheid
.  2019: Gescheiden afvalinzameling
.  2019:Er is een nul inventarisatie groene kerk en pastorie gehouden zodat duidelijk is geworden waar verbeterpunten liggen (kerkelijke
organisatie/activiteiten/gebouwen). Hier komen ook thema’s als vervoerscapaciteit en km. verzekering, belegging, beveiliging en vertrouwenspersoon naar boven. Onderwerpen die een raakvlak hebben met groen kerk zijn.
.  2020: Er is een Fairtrade groene markt gehouden, met Repair Café, kledingruil,workshops en info uitwisseling. De bedoeling is dit jaarlijks te herhalen.
. 2020: Het dakkruis wordt bij donker LED verlicht. Met mogelijkheid de kleur op evt. gewenst thema aan te passen (besparing op huidige spot verlichting)
.  2020: Het plan voor een integrale groene omgeving en een moestuin wordt verwezenlijkt. Het thema hierbij is ontmoeting en verbinding in het groen met de samenleving. Er worden diverse soorten bomen en bes dragende struiken geplant. De moestuin (biologisch) wordt aangelegd en omheind met hagen. Er wordt een padenstructuur ontwikkeld. En een vrijwilligersgroep onderhoudt de moestuin. Zitbanken worden geplaatst en bloemengordels aangelegd
.  2021: overal LED verlichting
. 2022: Gebruik plastic bestek niet meer toegestaan
. 2022: Het plan voor het ontwikkelen voor een natuurspeelplaats bij de kerk wordt gestart. Jongeren graven een halvemaanvormige zitkuil uit
. Voortdurend : In en om de kerk een sfeer van zorg en netheid te creëren
. Voortdurend: Een intensieve samenwerking (werkgroep groen geloven) voor het uitwerken en versterken van de bewustwording mbt. groene kerk zijn met de CGK de Bron Zutphen wat o.a. resulteert in clean-up dag, publicatie in kerkbladen over duurzaam leven, invulling Micha zondag, het houden van omgekeerde collecten, het organiseren van stiltewandelingen
. Voortdurend: Producten uit de moestuin worden geleverd aan de Voedselbank en/of verwerkt in maaltijden voor de buren (o.a. pompoensoep en maaltijd voor verslaafdenzorg)

Commitment

  • inkoopbeleid : o.a. gebruik van fairtrade producten en duurzame
    schoonmaakmiddelen
  •  Meer samenwerking met gemeentelijke overheid en plaatselijke werkgroepen mbt.
    groenbeheer omgeving
  • Het plaatsen van meerdere zitbanken en een ronde bank rond de lindeboom
  • Afstemming/overleg met groene kerken regio Zutphen/Warnsveld
  • Kunstwerk van bezinning
  • Het aanleggen van een jeu de boules annex kegelbaan in het kader van. ontmoeting

Contact met ‘Het Lichtpunt’ Zutphen (GKV)

Adres:
Willem Dreesstraat 4
7204 JP Zutphen
stuur ons een mail