GROENE KERK

Het Brandpunt Amersfoort

contact deze kerk

Brandpunt Duurzaam op Weg is een groep mensen die vanuit hun gelovige inspiratie zoekt naar wegen om in hun eigen dagelijks leven én in en vanuit hun oecumenische geloofsgemeenschap op een duurzame wijze te voorzien in de behoefte aan energie en voedsel.

Wij zijn mensen die deel uit maken van de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt in Amersfoort-Noord (Zielhorst, Kattenbroek en Nieuwland)  In deze gemeenschap ontmoeten wij elkaar – vrouwen en mannen, jongeren en ouderen – omdat wij verlangen naar inspiratie om onze wegen door een almaar veranderende wereld, vol tegenstellingen, te kunnen gaan.

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

  • 033Energie is benaderd voor de uitvoering van een energiescan van het Brandpunt en we zijn aan de slag met dat rapport
  • We gingen in gesprek met de kosters over de inkoop van Fairtrade goederen en duurzaam werken
  • Een van de werkgroepleden gaf de cursus: ‘God heeft mensen nodig’, over de kunst van duurzaam leven

2019:

We hebben eerst een energiescan laten uitvoeren van Het Brandpunt, is samenwerking met het college van kerkrentmeesters. Op basis daarvan hebben we een stappenplan gemaakt om de kerk te verduurzamen. We hebben prioriteit gegeven aan het verbeteren  en vervangen van de dakisolatie van een van de drie daken. Op dit vernieuwde dak wilden we 67 zonnepanelen installeren. We hebben daarvoor offertes aangevraagd en hebben een begroting opgesteld, overlegd met de beheerder gebouwen en het protestante college van kerkrentmeesters en de andere eigenaar : de katholieke kerk. Uiteindelijk hebben we groen licht gekregen en in april 2018 is het dak vernieuwd en geschikt gemaakt voor de zonnepanelen. Die zijn uiteindelijk eind mei gaan draaien.

Tegelijkertijd hebben we ook een financiële actie gehouden. Gemeenteleden konden Groene Aandeelhouder worden. Deze actie heeft € 7.500 opgebracht. € 6.000 daarvan is besteed aan de zonnepanelen, € 1.500 is gereserveerd voor toekomstige verduurzamingen ( o.a. Led verlichting ).

juli 2019: Inmiddels hebben we ook een eerste ‘aandeelhouders’ bijeenkomst gehouden. Een  aantal gemeenteleden is door ons aangestoken en hebben ook op eigen huis nu zonnepanelen geïnstalleerd

 

Vieringen:

We hebben telkens in een aantal vieringen de gemeente op de hoogte gesteld en we hadden speciale vieringen toen we Groene Kerk werden en toen de zonnepanelen werden geopend.

 

Commitment

  • Uitvoering project zonnepanelen
  • Uitwerken van de thema’s ZWO (de eerste gesprekken zijn al gevoerd met de diaconie)
  • Aandacht blijven vragen voor bewustwording in contact met Brandpunters, bestuurders en onze omgeving

Contact met Het Brandpunt Amersfoort

Adres:
Laan naar Emiclaer 101
3823 EG Amersfoort
stuur ons een mail