GROENE KERK

Het Brandpunt Amersfoort

contact deze kerk

Brandpunt Duurzaam op Weg is een groep mensen die vanuit hun gelovige inspiratie zoekt naar wegen om in hun eigen dagelijks leven én in en vanuit hun oecumenische geloofsgemeenschap op een duurzame wijze te voorzien in de behoefte aan energie en voedsel.

Wij zijn mensen die deel uit maken van de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt in Amersfoort-Noord (Zielhorst, Kattenbroek en Nieuwland)  In deze gemeenschap ontmoeten wij elkaar – vrouwen en mannen, jongeren en ouderen – omdat wij verlangen naar inspiratie om onze wegen door een almaar veranderende wereld, vol tegenstellingen, te kunnen gaan.

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

  • 033Energie is benaderd voor de uitvoering van een energiescan van het Brandpunt en we zijn aan de slag met dat rapport
  • We gingen in gesprek met de kosters over de inkoop van Fairtrade goederen en duurzaam werken
  • Een van de werkgroepleden gaf de cursus: ‘God heeft mensen nodig’, over de kunst van duurzaam leven

Commitment

  • Uitvoering project zonnepanelen
  • Uitwerken van de thema’s ZWO (de eerste gesprekken zijn al gevoerd met de diaconie)
  • Aandacht blijven vragen voor bewustwording in contact met Brandpunters, bestuurders en onze omgeving

Contact met Het Brandpunt Amersfoort

Adres:
Laan naar Emiclaer 101
3823 EG Amersfoort
stuur ons een mail