Het Brandpunt Amersfoort
Oecumenische Geloofsgemeenschap het Brandpunt Amersfoort

Brandpunt Duurzaam op Weg is een groep mensen die vanuit hun gelovige inspiratie zoekt naar wegen om in hun eigen dagelijks leven én in en vanuit hun oecumenische geloofsgemeenschap op een duurzame wijze te voorzien in de behoefte aan energie en voedsel.

 

Wij zijn mensen die deel uit maken van de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt in Amersfoort-Noord (Zielhorst, Kattenbroek en Nieuwland)  In deze gemeenschap ontmoeten wij elkaar – vrouwen en mannen, jongeren en ouderen – omdat wij verlangen naar inspiratie om onze wegen door een almaar veranderende wereld, vol tegenstellingen, te kunnen gaan.

 

Wij zijn bezorgd over de dikwijls onduurzame wijze waarop momenteel wordt voorzien in de behoefte aan voedsel en energie. Wij zijn ons ervan bewust dat wij hierin ook zelf een aandeel hebben. Wij zien uit naar een wereld, waarin  mensen, dieren en planten – dichtbij en verder weg, nu en later – floreren, doordat ze kunnen beschikken over essentiële levensbehoeften. Wij zijn dan ook blij en dankbaar, dat velen in en buiten onze gemeenschap verantwoordelijkheid nemen voor een duurzamere wijze voedsel- en energievoorziening.

 

Wij voelen ons met deze andere zoekers en zieners verbonden en willen daarom in en vanuit onze geloofsgemeenschap naar vermogen duurzame initiatieven ontplooien. Wij doen dit op een drietal terreinen:

  • Stimuleren van een duurzame levensstijl van onszelf, andere leden van de geloofsgemeenschap en daarbuiten.
  • Kerkelijke bestuurders informeren over en enthousiasmeren voor manieren om op een duurzame wijze geloofsgemeenschap te zijn.
  • Samen werken met en participeren in duurzame projecten voor wijk en stad.

 

Jaarlijks maken wij plannen voor welke activiteiten wij op het gebied van voedsel- en energievoorziening ter hand zullen nemen. Wij sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de thema’s en activiteiten, die in kerk en samenleving actueel zijn. Waar mogelijk werken wij samen met wie wij in dit verband op onze wegen tegenkomen.

 

Wat doen we al

  • 033Energie, het energieloket in Amersfoort, is benaderd voor de uitvoering van een energiescan van het Brandpunt en we zijn aan de slag met dat rapport
  • We gingen in gesprek met de kosters over aankoop fair trade en duurzaam werken.
  • Een van de werkgroepleden gaf de cursus: ‘God heeft mensen nodig’, over de kunst van duurzaam leven 

Wat gaan we doen:

Plannen 2017:

  • Uitvoering project zonnepanelen
  • Uitwerken van de thema’s ZWO (de eerste gesprekken zijn al gevoerd met de diaconie) en Voedsel
  • Aandacht blijven vragen voor bewustwording in contact met Brandpunters, bestuurders en onze omgeving.

 

Werken aan:

Adres:

Laan naar Emiclaer 101
3823 EG Amersfoort
Telefoon kerk: 033 455 4666

Terug naar overzicht Mail deze kerk

Is uw kerk al groen?

Zet uw kerk op de kaart

Kennismaken met de groenekerkenactie? Download ons startpakket

Download startpakket