GROENE KERK

Hervormde Gemeente Maranathakerk Lunteren

contact deze kerk

De Maranathakerk is een bloeiende open confessionele gemeente. In het mission statement van de gemeente is samengevat: Hart voor God, Hart voor elkaar en hart voor de wereld. De Maranathakerk is een bloeiende kerkgemeenschap met ca 2000 leden. Er is groeiende vrijmoedigheid en betrokkenheid bij het geloof en bij de gemeente.
Hart voor de schepping hoort naar onze mening wezenlijk bij het kerk-zijn. De schepping is een gave van God, die we ontvangen hebben en waarvoor we zorg willen dragen. Daarin willen we de gemeente verder toerusten en bewustmaken.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

Sinds twee jaar is er de werkgroep ‘Groene kerk’, die de motor is om het groene bewustzijn en bijbehorend gedrag te stimuleren. Afgelopen seizoen hebben we in aansluiting op een scheppingszondag avonden georganiseerd waarin we met een groep gemeenteleden verder hebben nagedacht over hart voor de schepping. Ook hebben we excursies georganiseerd o.a. naar het Franciscaans milieuproject en een plaatselijke boerderij, die voortrekker is in bewuste veeteelt en kaasmakerij. Op de scheppingszondag zijn de kinderen met een eigen verwerking.
De kerkenraad heeft met hulp van A Rocha hebben nagedacht over het thema ‘hart voor de schepping’ en hoe we daaraan als gemeente vorm aan kunnen geven. Naast deze activiteiten hebben we een beleidsstuk geformuleerd.

Commitment

Zorg voor de Schepping stimuleren door bewustwording en verandering van levensstijl van gemeenteleden met oog op sociale en ecologische gerechtigheid.
– Stimuleren, informeren en adviseren van de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters met betrekking tot duurzaam beheer en bestuur.
– Samenwerking met taakgroepen en andere geledingen in de kerk die een aanverwante taakstelling hebben. (ZWO/Missionair/ Diaconaat)
– Bezinning op onderliggende (theologische) concepten met betrekking tot zorg voor de schepping en sociale gerechtigheid.

Begin 2018 zal er een Michacursus worden georganiseerd binnen de gemeente. Ook is er dit seizoen weer een scheppingszondag, een ‘verwonderwandeling’ en een workshop ‘biologisch koken’ en op de vrouwendag zal er een workshop georganiseerd worden.
Betreffende het beheer van de kerk is het gesprek met de kerkrentmeesters gestart en willen we met hen meedenken. De duurzame toolkit is hierbij erg behulpzaam. Duurzaamheid maakt inmiddels deel uit van het beleid van de kerkrentmeesters.

Contact met Hervormde Gemeente Maranathakerk Lunteren

Adres:
Hertenlaan 37
Lunteren 6741 BG