GROENE KERK

Protestantse Gemeente Heemstede

contact deze kerk

De Protestantse Gemeente Heemstede heeft de beschikking over twee kerkgebouwen: de onlangs verbouwde historische Oude Kerk en de naoorlogse Pinksterkerk. Beide gebouwen zijn rijksmonument. Naast de Oude Kerk is er een wijkgebouw, de Pauwehof, dat door middel van een glazen corridor is verbonden met de kerk.

interieur-pkn-heemstede-oude-kerk

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

De kerkenraad besloot om stapsgewijze te verduurzamen en groene kerk te worden. Er werd een werkgroep ingesteld met vijf leden. Zij hebben ieder hun eigen inbreng: diaconaal, milieukundig, financieel en theologisch.

Commitment

  • Doorlichten van de bedrijfsvoering (inkoop, verbruik en afval)
  • Een inventarisatie van de duurzaamheidskwaliteit van de gebouwen en een voorstel doen
  • De werkgroep zal de uitvoering van de verbeteringen verbinden met de inhoud van de erediensten (theologisch en liturgisch) en de bewustwording van de gemeenteleden
  • Het College van Kerkrentmeesters zal onderzoeken hoe geldmiddelen duurzaam belegd kunnen worden

Contact met Protestantse Gemeente Heemstede

Adres:
Oude Kerk:
Wilhelminaplein 12
2103 GS Heemstede

Pinksterkerk en kerkelijk bureau:
Camplaan 18
2103 GW Heemstede

stuur ons een mail