GROENE KERK

Protestantse Gemeente Heemstede

contact deze kerk

De Protestantse Gemeente Heemstede heeft de beschikking over twee kerkgebouwen: de onlangs verbouwde historische Oude Kerk en de naoorlogse Pinksterkerk. Beide gebouwen zijn rijksmonument. Naast de Oude Kerk staat een wijkgebouw, de Pauwehof, dat door middel van een glazen corridor is verbonden met de kerk.

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

De kerkenraad besloot om stapsgewijze te verduurzamen en groene kerk te worden. Er is een werkgroep ingesteld met vijf, inmiddels vier, leden. Zij hebben ieder hun eigen inbreng: diaconaal, milieukundig, financieel en theologisch.

Inmiddels is de werkgroep anderhalf jaar bezig met de volgende resultaten:

Inkoop: nadat de oude voorraden zijn opgemaakt is grotendeels overgestapt op UTZ gecertificeerde koffie en thee en op biologische suiker, koffiemelk en wijnen. Het streven is echter om ook voor koffie en thee over te schakelen op biologisch geteelde producten en op producten met het fair trade keurmerk.

Schoonmaakartikelen en toiletpapier zijn nu milieuvriendelijk. Dat geldt eveneens voor het papier dat gebruikt wordt op het kerkelijk bureau. Ook is overgeschakeld op gescheiden inzameling van afval.

Energie: Mogelijkheden om extra energie te besparen (keukenapparatuur, corridorverlichting en verwarming, ventilatie, aanvullende ledlampen) waren vrijwel allemaal al benut. De kerk gebruikt groene stroom. De volgende stap is eigen energieproductie.
Na onderzoek onder andere naar de dakconstructie is besloten zonnepanelen te plaatsen op de Pauwehof. Het College van Kerkrentmeesters heeft een lokaal bedrijf opdracht  88 panelen laten plaatsen. Daarmee is de energiebehoefte van Pauwehof en Oude Kerk gedekt. 

Bewustwording: De Michadienst van 15 oktober 2017 stond in het licht van duurzaamheid. Op 28 november kwam God in de supermarkt naar Heemstede voor een workshop voor gemeenteleden en andere belangstellenden.

Financiën: het College van Kerkrentmeesters heeft de financiële reserves van de kerk zo duurzaam mogelijk belegd.

Commitment

  • De werkgroep zal het Groene kerk beleid verbinden met de inhoud van de erediensten (theologisch en liturgisch) en de bewustwording van de gemeenteleden
  • De werkgroep komt met een voorstel hoe de resultaten van haar werk in de toekomst geborgd zullen worde door de kerkenraad. De werkgroep wordt na voltooiing van haar opdracht opgeheven

Contact met Protestantse Gemeente Heemstede

Adres:
Oude Kerk:
Wilhelminaplein 12
2103 GS Heemstede

Pinksterkerk en kerkelijk bureau:
Camplaan 18
2103 GW Heemstede

stuur ons een mail