GROENE KERK

Haagse Dominicus Den Haag

contact deze kerk

Onze geloofsgemeenschap is een open, niet gebonden oecumenische gemeenschap bezig met vragen rond zingeving in deze tijd, met een creatieve liturgische vormgeving geïnspireerd door de liederen van Oosterhuis, en zoekend naar ge-eigende vormen van maatschappelijke betrokkenheid.

 

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

  • Er is aandacht besteed aan groene spiritualiteit en duurzame levensstijlen. Daarnaast richten wij ons op de circulaire economie en een eerlijker verdeling van welstand
  • Jaarlijks een aan de aarde en duurzaamheid gewijde viering rond de internationale ‘Dag van de Aarde’
  • Het dak van de kapel waarin wij bij elkaar komen is mede met inzet vanuit de Haagse Dominicus belegd met zonnepanelen
  • De Werkgroep Groene Dominicus verzorgt een groen katern in de nieuwsbrief van de Haagse Dominicus
  • De werkgroep werkt samen met verwante groepen in Den Haag in op duurzaamheid gerichte activiteiten (zover het corona-beleid die mogelijk maakt)

Commitment

Onze betrokkenheid op duurzaamheid vloeit voor uit de verantwoordelijkheid die mensen kunnen voelen voor het leven op Aarde:  ”Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? Hij die alles zal zijn in allen heeft ons bestemd om, aarde,  jouw aanschijn te vernieuwen” (Oosterhuis, Tafel der Armen). Dat perspectief verbindt duurzaamheid aan gerechtigheid, waarbij gerechtigheid niet alleen gaat over mensen, maar ook over recht doen aan al wat leeft.

Contact met Haagse Dominicus Den Haag

Adres:
Thomas Schwenckestraat 30
2563 BZ Den Haag
stuur ons een mail