GROENE KERK

H. Dominicus Tiel

contact deze kerk

De geloofsgemeenschap H. Dominicus hoort bij de Suitbertusparochie (West-Betuwe). De geloofsgemeenschap is sociaal actief. We hebben een actieve caritaswerkgroep, we werken sociaal-maatschappelijk samen met de gemeente Tiel, we hebben aandacht voor mensen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond, we ondersteunen eigen projecten in het buitenland en gaan bewust om met energie.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Geloof en inspiratie:
– aandacht voor encycliek Laudato si
– activiteiten binnen oecumenische vorming en toerusting
Energie en klimaat:
– vervanging VR- CV ketels door HR-CV ketels
– vervanging automatische CV-inschakeling door handinschakeling naar behoefte + thermostatische radiatorkranen
– koren repeteren niet meer in de kerk, maar in een kleinere bijruimte
– afsluiten kieren in ramen en deuren kerk en pastorie
Schepping en natuur:
– meewerken met stadsmoestuin “Franciscushof” (Ariënsprijs)

Commitment

Geloof en inspiratie:

  • thematische oecumenische vieringen (Groene Kerk, Oogstdankfeest)

Energie en klimaat:

  • 2018: volledige overstap op duurzame energie
  • promotie duurzame energie

Bewust inkomen doen:

  • overstap naar Fairtrade, vergroening inkoop

Brainstorming nieuwe activiteiten met parochianen, in samenwerking met de kerkelijke gemeente Tiel.

Contact met H. Dominicus Tiel

Adres:
Sint Walburgkerkpad 1
Tiel 4001 MG
stuur ons een mail